Facebook

Rond het Iers referendum over het soberheidspact

30 april 2012

30 april 2012 – Op 31 mei is er in de Ierse republiek een referendum over het ‘soberheidspact’ of begrotingsverdrag (officieel Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie). Ondertekende lidstaten verplichten er zichzelf toe de soberheidspolitiek in hun wetgeving op te nemen, en het overheidstekort tot 0,5% van het BBP te beperken. Niet-naleving van het verdrag wordt gesanctioneerd met een boete van 0,1% van het BBP, waarbij het Europees Hof van Justitie de scheidsrechtersrol krijgt.Ondertekening van dit verdrag is een voorwaarde om beroep te kunnen doen op het  Europees ESM-fonds. François Hollande heeft gezegd dat hij voor de heronderhandeling is.

ICTU, de Ierse vakbondskoepel (Irish Congress of Trade Unions), besliste niet op te roepen om tegen het verdrag te stemmen, alhoewel een aantal bonden van de koepel dat wel doen. Toch moet men het ICTU-standpunt als een vooruitgang beschouwen, want net als het Europees Vakverbond (EVV) staat ICTU voor de eerste keer niet achter een Europees verdrag.  In een vrij verwarde argumentatie komt de ICTU-leiding tot de conclusie dat het een slecht verdrag is, maar dat men het wel noodgedwongen moet aannemen: “While the treaty is wrong from our economic and social perspective, it becomes hard to oppose it unless a satisfactory alternative to the ESM can be advanced

Paul Murphy, europarlementslid voor de Ierse Socialist Party (aangesloten niet bij S&D maar bij de linkse fractie in het Europees parlement, Europees Verenigd Links) betreurt op zijn blog dat de ICTU hiermee de kans verkeken heeft de leiding te nemen van een anti-soberheidsfront. (hm)

Reacties plaatsen niet mogelijk