Facebook

Spindoctors ingezet voor EU-US vrijhandelsverdrag

26 november 2013

spin26 november 2013 – Verleden vrijdag werd door de Europese Commissie een informele vergadering bijeengeroepen om de lidstaten op één lijn te brengen i.v.m. de ‘communicatiestrategie’ over het EU-US vrijhandels- en investeringsverdrag (TTIP, ook bekend als Transatlantisch Partnerschap). De Commissie is er zich goed van bewust dat niet de Europese bevolkingen vragende partij zijn voor een dergelijk verdrag, en dat er het grootste wantrouwen over bestaat wie baat zal vinden bij nog meer vrijhandel, alle propaganda over jobs en groei ten spijt. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de vrees voor het ‘Europees sociaal model’ .

Corporate Europe Observer (CEO), de ngo die de handel en wandel van de bedrijfslobby’s in de EU in het oog houdt, kreeg  het communicatiestrategiedocument in handen.  Een interessante inkijk die duidelijk maakt hoe de democratie in de EU georganiseerd wordt …

Om succes te boeken, zullen de diensten van de Commissie en de lidstaten nauw moeten samenwerken en hun communicatiestrategie gemeenschappelijk aanpakken en coördineren.”  Binnen de lidstaten moet de aanpak anders zijn dan in het verleden bij de onderhandeling van dergelijke verdragen. De goede aanpak bestaat erin om positief nieuws te brengen over de weldaden die het verdrag zal brengen, eerder dan defensief in te gaan tegen de critici, aldus de commissie-spindoctors. Dat vereist een ‘holistische aanpak’, die zich richt naar de media, waaronder de ‘sociale media’ (a dedicated TTIP Twitter account ) , sensibilisering van de belanghebbende partijen (stakeholders), transparantie

Deze strategie heeft totnogtoe al enig succes gehad, aldus het commissiedocument. In de mainstream media is er brede steun voor de bedoeling van de onderhandelingen, en van ‘invloedrijke derde partijen’ werd publieke steun verkregen. (Dit lijkt nogal pocherig, men kan waarschijnlijk met meer recht zeggen dat invloedrijke derde partijen als de Ronde Tafel van Industriëlen of BusinessEurope de steun van de Commissie gekregen hebben). Maar er is nog een hele weg te gaan, aldus de Commissie, en de inspanningen moeten verder gezet worden. Het akkoord moet bv. ook nog door het Europees Parlement goedgekeurd worden.

Een meevaller voor de spindoctors, die natuurlijk helemaal los staat van hun activiteiten, is dat het fraudeproces tegen handelscommissaris De Gucht de communicatiestrategie van de vrijhandelaars niet zal doorkruisen. Gisteren besliste de rechtbank van Gent dat het proces pas in januari 2015 zal voorkomen. (hm)

 

Reacties plaatsen niet mogelijk