Evenementen

Facebook

1 day ago

Ander Europa

Merci ABVV-Metaal voor de steun!

20/9➡️Global Strike For Future Belgium III
... Lees meerSee Less

Bekijk op Facebook

Tabloids tegen populisme !

Binnen de think tanks die zo een beetje het brein van de Europese Unie uitmaken maakt men zich zorgen om het toenemende ‘populisme’ in Europa. “De populistische vloedgolf is reeds onze liberale democratieën aan het overspoelen”, waarschuwt Giles Merritt, secretaris-generaal  van het prestigieuze Friends of Europe. Wie tot het neusje van de zalm in Europa wil behoren moet zijn lidkaart van Friends of Europe kunnen voorleggen. Dat is het bewijs van belangloze inzet voor het Europese ideaal boven alle partijgrenzen heen, want je treft er zowel EEG-mastermind Etienne Davignon als gewezen NATO-baas Jaap de Hoop Scheffer, gewezen  (emeritus zegt men nu) Europees president Van Rompuy en Europees liberaal leider Verhofstadt, de ondervoorzitter van de Europese Groene Partij Monica Frassoni en de  sociaaldemocratische bolleboos Frank Vandenbroucke, en vele andere eminenties.

Met zoveel grijze massa en politiek talent bijeen (en een budget van 2,77 miljoen euro in 2016) zal men wel een gepaste remedie tegen het verfoeide populisme gevonden hebben, niet? Zie hier enkele ideeën die Giles Merritt onlangs lanceerde 1:

  • Steun voor populisten is emotioneel, niet rationeel. De politieke partijen en de EU zelf moeten daarom vuur met vuur bestrijden, en de kiezers minder technocratisch benaderen dan nu;
  • Het Europees Parlement en de Europese Commissie moeten hun prioriteiten en waarden niet wijzigen, maar expertise in massamedia inhuren;
  • De EU moet haar boodschappen meegeven aan tabloid journalisten [sic] en nieuws- en documentairemakers;
  • Onze stem moet veel luider klinken onder bloggers op de sociale media en tweeters;
  • “Het nieuwe leger specialisten in massacommunicatie [sic] dat Brussel nodig heeft moet van een simpel principe uitgaan: niet langer argumenten gebruiken gebaseerd op evidentie, maar gaan voor de human dimension.”
  • “Spreek niet over handel of het leefmilieu, maar over jobs en levenskwaliteit.”
  • “Besteed Europees geld aan commerciële advertenties die de aandacht van de consumenten trekken.”

Wie zou de deugdelijkheid van deze stelregels durven betwisten, wetend dat auteur Giles Merritt een gewezen journalist van de Financial Times is en sinds 1978 het Europees beleid analyseert? (hm)

Voetnoten

  1. How the EU can defeat populism, website van Friends of Europe, 27/11/2017
Druk dit bericht af Druk dit bericht af

Reacties plaatsen niet mogelijk