Facebook

Trichet over ‘Grexit’

18 mei 2012

18 mei 2012 – Grexit: de exit van Griekenland uit de eurozone … De media zijn weer een krachtterm rijker, na de ‘PIGS-landen’, de financiële’ bazookas’ en  de vele  ‘toppen van de laatste kans’. Over een eurozone zonder Griekenland wordt al vrij luchthartig gecommentarieerd.  Jean-Claude Trichet, de gewezen voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), trekt zelfs al lering uit die eventualiteit. Op een voordracht gisteren voor het Peterson Institute of International Economics in Washington ontplooide hij een plan dat in de toekomst dergelijke ‘accidenten’ netjes moet regelen, aldus Euractiv. Een echte federatie, met een aanzienlijk federaal budget, zal er toch niet komen, maar we zouden wel een echt federaal ingrijpen kunnen voorzien in uitzonderlijke gevallen, aldus de trichetaanse gedachtengang. ‘Federation by exception’ noemt Trichet dat (maar als nieuwe krachtterm zal iets anders moeten gevonden worden dan Fedex, want dat is een bestaande pakjesdienst.) Een euroland waarvan de politieke leiders of het parlement niet in staat zijn een deftige, door de EU goedgekeurde budgettaire politiek te voeren, zou onder Europese curatele geplaatst worden. Het volstaat dan dat de Europese Raad en het Europees parlement dergelijk ingrijpen goedkeuren om het democratisch te legitimeren, aldus de ex van de ECB.

The idea earned a warm reception from leading economists and prominent Europeans attending the session, aldus Euractiv. Die session kun je bekijken op Bloomberg; je kunt er ook (rond tijdpunt 1:13)  horen hoe ons monetair genie een federaal Europa uit zijn mouw schudt door de bestaande instellingen in de juiste vakjes te stoppen (de Raad als hogerhuis, het Europees parlement als lagerhuis, het Europees Hof van Justitie als Hooggerechtshof…) De commissievoorzitter zou wel zo snel mogelijk verkozen moeten worden door het Europees parlement om hem de nodige autoriteit te geven in het governance-gebeuren. En de financiële politiek “moet onttrokken worden aan de soevereine staten, en in het centrum beslist”…  (hm)

Reacties plaatsen niet mogelijk