Facebook

Verklaring van Attac-Frankrijk over de Europese top van 30 januari

31 januari 2012

Een verdrag om Europa verder in de crisis te drijven

“De bladzijde van de schuldencrisis omdraaien”, zo luidde het ordewoord van de Europese top van maandag [30 januari] in Brussel. Maar alles wijst er integendeel op dat deze top  Europa nog wat dieper zal drijven in de soberheid, de recessie, de economische, sociale en democratische  crisis.
Op het eind van de top zijn de staats- en regeringsleiders het eens geworden over het nieuwe verdrag. Dit ‘budgetpact’ wordt ondersteld een verfijning te zijn van het geheel aan anti-crisismaatregelen; de efficiëntie ervan hebben we al kunnen ervaren met het steeds dieper wegzinkende Griekenland. Het budgetpact is er in feite op gericht om dezelfde bittere pil aan heel Europa op te dringen.
De soberheid blijkt zowel destructief als onrechtvaardig te zijn overal waar ze wordt opgelegd? Maar ze zal voortaan in marmer gebeiteld staan, in een verdrag dat de de nationale begrotingen onder toezicht plaatst van   technocratische instanties, met misprijzen voor de meest elementaire democratische principes!  En onder het mom de “markten gerust te stellen”, moet een economische politiek, die Europa recht naar de afgrond  leidt, in de nationale wetgeving ingeschreven worden.

 
Onnodig erop te wijzen dat dit nieuw verdrag zal aangenomen worden zonder democratische raadpleging. Het moet gezegd: de Europese leiders lijken niet veel meer te geven om de democratie. Getuige daarvan de leiders die aan de macht komen  in de landen in crisis: ze hebben het vertrouwen van de markten, omwille van hun bedrevenheid in het opleggen van soberheids programma’s. Of neem de recente verklaringen van  de Duitse minister van financiën, Wolfgang Schäuble: hij vindt het noodzakelijk Griekenland onder Europese curatele te plaatsen, met vetorecht over politiek-economische beslissingen.

 

“De bladzijde van de schuldencrisis omdraaien”? Het omgekeerde gebeurt. Het nieuwe verdrag van Merkel en Sarkozy is een democratisch debacle, dat Europa opsluit in een vicieuze destructieve cirkel. Die moet zo vlug mogelijk doorbroken worden. Daartoe moeten de sociale bewegingen, die een werkelijk alternatief bieden op economisch, sociaal, ecologisch en democratisch vlak, zich massaal mobiliseren, in Frankrijk en in Europa, met de bedoeling de situatie te wijzigen.
 

Daarom zet Attac in Frankrijk, samen met het collectief voor een burger-audit van de schuld,   een grootschalige campagne van volksopvoeding  op, om zo echte alternatieven voor de crisis naar voor te schuiven. Daarom ook zal Attac aan de zijde staan van de Europese sociale bewegingen die tijdens de tweede helft van mei zullen bijeenkomen in Frankfurt, om vóór de Europese Centrale Bank   te protesteren tegen de schandelijke politiek van de veralgemeende soberheid.

 
Attac Frankrijk ,

 
Parijs,  31 januari 2012

 

vertaling: Ander Europa

Reacties plaatsen niet mogelijk