Recente reacties

 

 

Aankomende evenementen

Voorzorgsprincipe op het altaar van de vrijhandel

study_precautionary-principleIn De Europese Commissie kan uw gezondheid ernstig schaden wezen we erop dat de Europese Commissie (EC) nu reeds aan ‘normverlaging’ doet op het gebied van gezondheids- en milieuvereisten om haar onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden (TTIP, CETA …) vlotter te laten verlopen. De EC lijkt zich steeds minder aan te trekken van het voorzorgsprincipe, dat stelt dat de onschadelijkheid van een product moet bewezen zijn vooraleer het op de markt komt. Dit Europees principe staat inderdaad haaks op het Amerikaanse, waar de rollen omgekeerd zijn: alleen wanneer de schadelijkheid bewezen is komt een product niet op de markt.

Dat de ‘normverlaging’ meer is dan een indruk, wordt nu ook aangetoond in een nieuwe studie uitgevoerd in opdracht van Foodwatch. In “CETA, TTIP and the EU precautionary principle” worden de bevindingen samengebracht van vier juridische experten. U kunt de studie downloaden (19 blz., PDF) door op de afbeelding te klikken. We vertaalden de conclusie die u hieronder vindt.

 

 

BESLUIT

“Dit overzicht van een aantal sectoren in de EU-regulering maakt duidelijk dat het Europees reguleringsbeleid voor de bescherming van de gezondheid en het milieu expliciet onderworpen is aan het voorzorgsprincipe. Het voorzorgsprincipe is uiterst relevant om de overkoepelende doelstelling te halen van een hoge graad van bescherming van de menselijke gezondheid en het leefmilieu zoals bedoeld door Art. 191 para. 2 van het VWEU

Verdrag over de Werking van de EU, een deel van het Verdrag van Lissabon.
met het oog op technologische verandering en wetenschappelijke ontwikkelingen. De Europese Commissie zelf vernoemt endocriene disruptors
Endocrine disruptors zijn chemische stoffen die het hormonaal systeem van mens of dier kunnen uit evenwicht brengen, met mogelijks rampzalige gevolgen zoals foetusmisvormingen, vruchtbaarheidsproblemen en diverse kankers
en nanomaterialen als sectoren waar regulerend moet opgetreden worden.

De huidige en toekomstige bescherming van gezondheid en milieu in de EU door toepassing van het EU-voorzorgsprincipe bij het uitwerken van bestaande en nieuwe regulering zal waarschijnlijk gehinderd worden door de CETA-en TTIP ontwerpen. In geen van beide ontwerpen wordt het voorzorgsprincipe voldoende verankerd in de tekst. De aanpak in de hoofdstukken over SPS- en TBT- maatregelen

SPS staat voor ” sanitair en fytosanitair”, en duidt op de gezondheidsproblematiek van mensen, dieren en planten. TBT staat voor ” Technical barriers to trade”, technische handelsbelemmeringen zoals kwaliteitsnormen, labelingvereisten, lawaainiveaus enzovoort.
en over samenwerking op regelgevingsgebied is niet in overeenstemming met het voorzorgsprincipe.

De hoofdstukken over arbeid en milieu maken allusie op het voorzorgsprincipe door tekstverwijzing maar zonder de term uitdrukkelijk te vermelden. Maar het toepassingsgebied ervan is veel te beperkt om echt een verschil uit te maken. Endocriene disruptors en residuen van pesticiden zijn gevallen waar de nefaste gevolgen voor het voorzorgsprincipe nu al duidelijk worden. Klaarblijkelijk met het oog op de lopende onderhandelingen heeft de Europese Commissie de aanname van criteria aangaande endocriene disruptors uitgesteld. De Commissie stelde ook voor om minder strenge maximumniveaus van pesticidenresidu’s te overwegen. In beide gevallen week de Europese Commissie af van eerder publiek gedane aankondigingen dat TTIP niet zou leiden tot een vermindering van het beschermingsniveau in de EU.”

 

Reacties plaatsen niet mogelijk

%d bloggers liken dit: