Facebook

Caritas brengt Europese armoede in kaart

15 februari 2013

15 februari 2013 – Caritas Europa, de koepel van 49 Europese katholieke hulporganisaties, bracht gisteren een uitgebreide studie uit over de gevolgen van de Europese crisis. De studie, The Impact of the European Crisis, with a special focus on Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain, gaat eerst kort in op de oorzaken van de crisis en  de algemene gevolgen op het vlak van werkloosheid, armoede en de toegang tot diensten. De hoofdbrok bestaat uit een diepgaande analyse van de toestand in de vijf vermelde landen (waarbij men zou wensen dat het onderzoek uitgebreid wordt tot Oost-Europa en de Baltische staten, de ‘blinde vlek’  in ons sociaal blikveld). Dit onderzoek wordt verrijkt door de aanwezigheid van Caritasgroepen ter plaatse, en er is speciale aandacht voor het lot van kinderen, ouderlingen, alleenstaande moeders, Roma. Ook de respons van de overheden wordt besproken; de soberheidspolitiek werkt niet en treft de zwaksten het meest.

Caritas doet ook een aantal aanbevelingen, zoals méér armoedebestrijding door gebruik van de Europese structuurfondsen (helaas niet erg waarschijnlijk in het licht van de aan de gang zijnde EU-begrotingsdiscussies). De vele verwijzingen naar sociale bepalingen in de ‘Europa 2020 strategie’ zullen voor linkse critici misschien naïef aandoen, maar tonen eens te meer aan dat ronkende sociale verklaringen voor de Europese leiders geen beletsel zijn voor de meest antisociale politiek.

Wie bereid is deze studie door te nemen en er een artikel aan te wijden gelieve contact met ons op te nemen. (hm)

Reacties plaatsen niet mogelijk