Interior Design Interior Design Ideas Thermal Energy Fashion News Home improvement Dream Home Men Hairstyle xmas Decor Home Design
 •  

  Recente artikels:

  Verslag van de conferentie van Europees Links
  (toegevoegd op 12 april 2014) In Brussel had een conferentie plaats over het Europees beleid en de alternatieven daarvoor; de conferentie was georganiseerd door de Partij van Europees Links.

  Agressieve dokwerkers tegen vreedzame Commissie?
  (toegevoegd op 7 april 2014) De media maken zich van de rellen tussen dokwerkers en politie op de Europese vakbondsbetoging van 4 april gemakkelijk af als “het werk van dronken relschoppers”. En als die dokwerkers nu eens meer inzicht hadden in de Europese verhoudingen dan die media? 

  Troika Watch – Nieuwsbrief 3
  (toegevoegd op 24 maart 2014) Een geactualiseerd overzicht van de gevolgen van het EU-beleid en het verzet daartegen in diverse lidstaten.

  De rampzalige sociale en arbeidsmarkthervormingen in Spanje
  (toegevoegd op 19 maart 2014) “Wat we nu in Spanje zien gebeuren is een droom voor conservatieve krachten die de dominante krachten in de Spaanse staat geweest zijn. Ze bekomen wat ze altijd al wilden: een vermindering van de lonen, een zeer angstige beroepsbevolking, zwakke vakbonden en de ontmanteling van de verzorgingsstaat. En ze doen dit alles met het excuus dat er geen alternatief is”, aldus de Spaanse professor Vicente Navarro.

  Geslaagde actie tegen vrijhandelsverdrag EU-USA
  (toegevoegd op 13 maart 2014) Verslag van de protestbijeenkomst voor de kantoren van eurocommissaris De Gucht

  Financiële markten in TTIP: winst zonder democratie
  (toegevoegd op 13 maart 2014) Het geplande vrijhandelsverdrag van de EU met de VS houdt ook op het vlak van de financiële diensten grote gevaren in. Een analyse door Frank Vanaerschot, medewerker van FairFin.

  “Het was een echte revolutie
  (toegevoegd op 8 maart 2014) Een interview met Vasyl Cherepanin (Oekraïne).

  Competitiviteit, loonkost en boerenbedrog
  (toegevoegd op 8 maart 2014) De mantra van de loodzware loonkosten en hun vernietigend effect op de competitiviteit blijkt slechts overeind te kunnen blijven door de cijfers geweld aan te doen, aldus een analyse van Ronald Janssen.

  Crisis in Europa – maar voor wie?
  (toegevoegd op 28 februari 2014) Op een informatieavond georganiseerd door de Leuvense ACV-jongeren gaf H. Michiel (Ander Europa) een uiteenzetting over  achtergronden en gevolgen van de eurocrisis en het antisociaal beleid dat erop volgde. Veel concrete gegevens in een powerpointpresentatie (5 MB; best openen als “diavoorstelling” en klikken om de animatie te doorlopen.)   

  Spoorbonden betogen op 25 februari in Straatsburg tegen het ‘vierde spoorwegpakket’
  (toegevoegd op 21 februari 2014) Een ruime meerderheid van het Europees parlement is van plan een nieuwe liberaliseringsverplichting aan het spoor op te leggen. ‘Dwarsliggers’ uit heel Europa zullen hun verzet daartegen laten blijken.

  EU, Nobelprijs voor de vrede, subsidieert telegeleide oorlogsvoering
  (toegevoegd op 14 februari 2014) In een uitgebreide studie van StateWatch en Transnational Institute wordt aangetoond hoe op een sluikse manier Europese onderzoeksfondsen naar de wapenindustrie versluisd worden voor de ontwikkeling van onbemande vliegtuigen (“drones”)

  Crisis en armoedestatistieken in de EU
  (toegevoegd op 10 februari 2014) Men moet ernstige vraagtekens plaatsen bij de officiële cijfers over de evolutie van de armoede in Europa sinds de financiële crisis.

  Barsten in het neoliberale front
  (toegevoegd op 10 februari 2014) We berichtten eerder over het perverse voornemen van de EU om ‘contracten’ te laten tekenen door de lidstaten, waarbij ze zich tot neoliberale hervormingen verplichten. Op de Europese top van december kwam het nog niet tot een akkoord hierover, maar dat is een reden te meer om het verzet  ertegen des te beter te organiseren.

  ‘Een transatlantische grondwet wordt achter gesloten deuren onderhandeld’
  (toegevoegd op 7 februari 2014) De Europese Unie en de VS onderhandelen al geruime tijd over een omvattend handelsakkoord tussen de twee blokken. Bedoeling is om de handelsstromen te intensifiëren en zo de economie aan te zwengelen. Dit Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) kan echter verregaande gevolgen hebben voor de huidige Europese regelgeving en stoot daarom ook op weerstand. Marc Maes, beleidsmedewerker Europees handelsbeleid bij 11.11.11, geeft tekst en uitleg.

  Wapenexport ondermijnt geloofwaardigheid van de EU
  (toegevoegd op 5 februari 2013) Het lijkt een surrealistische ‘handelsbalans’: voor 40 miljard euro wapens exporteren en de Nobelprijs voor de vrede ‘importeren’, dit alles in hetzelfde jaar 2012 … Ludo De Brabander (Vrede vzw) kijkt ook naar de Belgische bijdrage in deze macabere commerce.

  Een unie voor grote banken
  (toegevoegd op 2 februari 2014) De nieuwe Europese regels voor de bankenunie zijn helemaal geen middel om in de toekomst te vermijden dat reddingsoperaties met overheidsgeld moeten gebeuren, en gepaard gaan met strenge soberheidsmaatregelen.  Ze lijken eerder een overwinning voor de financiële sector om door te gaan zoals vanouds.

  Troika Watch – Nieuwsbrief 2
  (toegevoegd op 28 januari 2014) Een nieuw overzicht van de gevolgen van het EU-beleid en het verzet daartegen.

  Europees klimaatplan vér onder de lat
  (toegevoegd op 24 januari 2014) De Europese Unie geeft zich graag uit voor de wereldkampioen milieu- en klimaatbeleid. Maar over het nieuwe Europese klimaatbeleidsplan zegt David Dessers (Climaxi, beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid) dat het gaat over het “terugschroeven van de EU-ambities”.

  Troika Watch – Nieuwsbrief 1
  (toegevoegd op 3 januari 2014) Welke zijn de gevolgen van de Troika-politiek in Griekenland, Ierland, Portugal, Cyprus, Spanje, Italië, Slovenië? Globalinfo.nl vertaalde de eerste nieuwsbrief van Troika Watch.

  Attac-studie vernietigend voor “redding van Ierland”
  (toegevoegd op 1 januari 2014) De EU voert Ierland op als het succesnummer van haar soberheidsbeleid. Een studie door Attac-medewerkers uit Ierland, Oostenrijk en Frankrijk laat daar niets van overeind.

  Groen lust EU-US vrijhandelsverdrag niet
  (toegevoegd op 23 december 2013) “Deze vrijhandelsonderhandelingen stellen de belangen van grote multinationals boven de veiligheid van de burger. Dat is onaanvaardbaar”, aldus Vlaamse, Belgische en Europese parlementariërs van Groen.

  Begrotingsverdrag: het bal der hypocrieten
  (toegevoegd op 22 december 2013) Op 19 en 20 december was er niet alleen een Europese top, maar in België werd ook het “begrotingsverdrag” goedgekeurd door het Brussels en Waals parlement, en het parlement van de Federatie Wallonie-Bruxelles. Net zoals op de top, werd hier een staaltje van “democratie op z’n EU’s”  ten beste gegeven!

  Europese top kan slechts achter zware politiecordons doorgaan
  (toegevoegd op 20 december 2013) Verslag en foto’s  van de mobilisatie D19-20 tegen de Europese top in Brussel

  AlterSummit: een Europees antwoord op een Europese bedreiging
  (toegevoegd op 17 december 2013) In een gemeenschappelijk standpunt verzetten een hele reeks organisaties zich tegen het Europees beleid. Op 19 december zullen ze dit verzet op diverse manieren tot uiting brengen.

  Wil de Europese Top van 19-20 december ontslagen subsidiëren?
  (toegevoegd op 12 december 2013) Het begon op de top van december 2012, maar op de top van volgende week komt er waarschijnlijk een vervolg aan: perverse contracten tussen de EU en de lidstaten. Kenneth Haar legt uit wat voor nieuws de EU in petto heeft.

  Maatschappelijke organisaties eisen andere basis voor Europees handels- en investeringsbeleid
  (toegevoegd op 11 december 2013) De Alternative Trade Mandate-alliantie (ATM) lanceerde een alternatieve visie op het Europese handels- en investeringsbeleid. Vanuit Nederland is er deelname door Platform Aarde Boer Consument, SOMO en Transnational Institute. In België doen CNCD, CEO, Fair Trade Advocacy Office en 11.11.11 mee.

  Flexicurity: een model dat er nooit een was
  (toegevoegd op 7 december 2013) Ronald Janssen doorprikt niet alleen de mythe van de Deense flexicurity, maar ook die van de geloofwaardigheid van cijferfabrieken als de OESO.

  Structurele hervormingen: men moet weten wat men wil!
  (toegevoegd op 24 november 2013) Het Europees economisch beleid is niet alleen nefast voor de lonen, maar dreigt op deflatie uit te draaien, zo betoogt Ronald Janssen, economisch adviseur bij de Europese vakbeweging. En dat zou de ellende nog kunnen vergroten… Een interessante maar vrij moeilijke tekst, die we door een reeks voetnoten toegankelijker hebben gemaakt.

  Europese top van december 2013 moet de EU verder militariseren
  (toegevoegd op 13 november 2013) Terwijl de Europese Unie steeds meer een bedreiging vormt voor haar eigen inwoners, is ze ook een militair potentieel aan het opbouwen dat tegen andere volkeren kan ingezet worden. Ludo De Brabander (Vrede v.z.w.) analyseert wat daarover tijdens de top van 19-20 december op de agenda staat.   

  Commissie inschikkelijk, fossielen tevreden …
  (toegevoegd op 12 november 2013) Er moet een ongelooflijk goede teamspirit zijn tussen de Europese Commissie en de kapitalisten van de fossiele energiesector! Tussen wenk en toezegging verlopen amper enkele dagen … Onverwacht vervolg op het artikel van Daniel Tanuro over de’ ontevreden fossielen’.

  Ontevreden fossielen… Vakbonden weest waakzaam!
  (toegevoegd op 7 november 2013) De grote heren van de traditionele (fossiele) energiesector in Europa vinden dat de omschakeling naar hernieuwbare energie dringend moet … teruggeschroefd worden. Auteur en ecosocialist Daniel Tanuro brengt dit in verband met de concurrentiestrijd met de Verenigde Staten, die een machtspositie wisten te veroveren op energievlak door nieuwe (en zeer milieubelastende) technieken als de exploitatie van schaliegas, teerzanden enz. Met het tewerkstellingsargument proberen de Europese energiekapitalisten de vakbonden voor hun kar te spannen… 

  Een kritische reactie op de ‘Europavisie’ van de FNV
  (toegevoegd op 5 november 2013) De Nederlandse vakcentrale FNV publiceerde een ‘Europavisie’ waarmee ze de discussie over de Europese Unie onder de leden wil op gang brengen. Willem Bos, vakbondslid en coördinator van Ander Europa, ging graag in op deze uitnodiging en schreef een uitgebreide reactie.

  Nog meer artikels


 •  

   

   

   

   

  Een belangrijk initiatief van vakbonden en sociale bewegingen

  tegen het Europa van de winst

  Het Manifest van Alter Summit

  klik hier voor uitgebreide informatie

   

  Hoe Durven Ze
  vijfdelige webserie gebaseerd op de bestseller “Hoe Durven Ze – De euro, de crisis en de grote hold-up” van Peter Mertens
  Een productie van Docwerkers in samenwerking met Uitgeverij Epo en vzw Geneeskunde voor het Volk
  1. Elke week
  bankencrisis
  2. Besparen
  tot in de kist
  3.Het fiscale
  pretpark
  4. Bratwurst,
  Lederhosen
  und Minijobs

  5. Welk Europa
  willen we?

   

  (vergroot het videobeeld door te klikken op expand )
Cruise Ships Used boats for sale Restaurant Design Modern Home Design Home Improvement