Facebook

Recente artikels

Hoopgevende geluiden uit een EU-afvallig land?

Labourleider Jeremy Corbyn gaf een toespraak naar aanleiding van de Dag van de Mensenrechten. Uit zijn mond klinken mooie woorden ook hoopgevend.

EU wil overheidsinitiatief volledig nekken

“Institutionaliseren van de Troika”, zo werd het voornemen van de EU genoemd om overheidsinvesteringen in de lidstaten zo goed als onmogelijk te maken. U wist hier niet van? Dat was ook de bedoeling van de EU…

Leedvermaak over Theresa May is geen oplossing

Schadenfreude over het onbehouwen optreden van Theresa May in de Brexit-onderhandelingen is niet de juiste houding voor continentaal links. Beter is het aanhalen van de banden met de Britse linkerzijde, betoogt Frank Slegers.

Göteborg: sociale top of sociale flop?

Europese leiders die het hebben over ‘eerlijke jobs’? De ‘sociale’ top in Göteborg houdt wel meer tegenstrijdigheden in …

Vakbonden en ‘eerlijke handel’

Europese vakbonden verheugen zich over geplande Europese ‘antidumpingswetgeving’, die bv. moet vermijden dat gesubsidieerd Chinees staal hier banen vernietigt. Maar is het wel verstandig om in dit verband het argument van ‘eerlijke handel’ te hanteren?

Nederlands regeerakkoord, migratie en politieke moed

225 dagen deden ze erover om het kabinet Rutte III op de been te brengen. Frank Slegers las het akkoord en zelfs hij was verbaasd over de ondraaglijke lichtheid ervan.

RESET Europa: een boeiend debat tussen Peter Mertens en Paul De Grauwe

Verslag van een debat over de Europese Unie tussen PVDA-leider Peter Mertens en Prof. Paul De Grauwe (London School of Economics)

Hoe de wapenindustrie het Europees defensiebeleid kaapt

De correspondentie tussen de militaire industrie en het Europees Defensie-Agentschap is zo volumineus dat de Europese autoriteiten het een te grote belasting vonden om ze aan Vredesactie te bezorgen. Maar wat Vredesactie aan belastend materiaal vond weegt nog zwaar genoeg …

Een linkse visie op de onafhankelijkheid van Catalonië

Voor of tegen Catalaanse onafhankelijkheid: de kampen worden niet netjes gescheiden door de links-rechts lijn. Henri Goldman, hoofdredacteur van het tijdschrift Politique, helpt ons om klaarder te zien in dit politieke kluwen.

Amnesty: Stop met het terugsturen van asielzoekers naar Afghanistan

Amnesty International publiceert vandaag een rapport met daarin de wederwaardigheden van een aantal Afghanen die vanuit Nederland, Noorwegen, Zweden en Duitsland naar Afghanistan werden teruggestuurd. Volgens de EU is het land immers veilig genoeg …

Nieuwsbrief