Komende evenementen

Publicaties

Alle publicaties hieronder vermeld kunnen gratis gedownload worden (klik op de afbeelding).

Er zijn onder andere een reeks brochures van Ander Europa, en sommige zijn nog in papierversie verkrijgbaar. Indien u ge√Įnteresseerd bent in √©√©n of meerdere exemplaren, stuur een mailtje naar ons¬† contactadres, wij laten u weten wat er beschikbaar is en hoe u de verzendingskosten kunt betalen.

In deze rubriek “Publicaties” verwijzen we ook naar vrij toegankelijke boeken en brochures¬† van andere organisaties. Suggesties kunnen via het contactadres gemeld worden.

In¬† oktober 2015 lanceerden we met ‚ÄėAgreekment‚Äô, TINA en de sociale bewegingen een nieuw type publicatie: noem het ‘paper’ of ‘long read’, het is in ieder geval een vrij uitgebreide analyse van een bepaalde problematiek. Ook deze ‘papers‘ zullen we voortaan onder de rubriek Publicaties opnemen. U kunt ze als pdf-bestand downloaden.

 

‚Äč

Trade and investment

A guide to the movements against free trade and investment agreements in Europe  

Het opzet van deze brochure (februari 2019) , uitgegeven door transform! europe, is om  een globaal inzicht te krijgen in de problematiek van vrijhandels- en investeringsverdragen, de politieke achtergrond ervan, de gevolgen voor democratie en sociaal beleid, de vele vrijhandelsonderhandelingen waarmee de EU nu bezig is. Er wordt bovendien aandacht besteed aan het verzet tegen dit soort akkoorden, en de successen die hier konden geboekt worden.  

Downloaden door op de afbeelding te klikken (pdf, 2,7 MB, 43 blz).

 

TTIP2016

The Transatlantic Trade and Investment Partnership 

Eerst verschenen in 2014 als uitgave van de Rosa Luxemburg Stiftung is er nu een update (april 2016)¬† met de nieuwe ontwikkelengen na twee jaar burgerverzet tegen TTIP en CETA. Alle belangrijke aspecten van het EU-US vrijhandels- en investeringsverdrag, voorgesteld door John Hilary, directeur van War on Want. Het is wel jammer dat er niet ingegaan wordt op de bedrieglijke “dood” van ISDS door de naamverandering naar ICS.

Downloaden door op de afbeelding te klikken (pdf, 2MB, 36 blz).

 

Waartoe dient de ECB

Waartoe dient de Europese Centrale Bank?

Sinds¬† het¬† uitbreken¬† van¬† de¬† financi√ęle¬† crisis¬† in¬† 2008 hebben de centrale banken wereldwijd, en de ECB in het bijzonder, allerlei initiatieven genomen om¬† het¬† financieel¬† systeem¬† overeind¬† te¬† houden.¬†Veel mensen vermoeden, terecht, dat achter de schermen een¬† beleid¬† gevoerd¬† wordt¬† in¬† het¬† belang¬† van¬† de banken, maar¬† hoe¬† zit de¬† vork in¬† de steel? Deze paper (13 blz) probeert daar enige verduidelijking over te brengen. Verschenen in januari 2016.

Een punt achter de eenheidsmunt

Een punt achter de eenheidsmunt?

Om ge√Įnformeerd te kunnen deelnemen aan het groeiende debat over een eventuele uitstap uit de eurozone wordt eerst geschetst hoe de eenheidsmunt tot stand kwam, welke kwaliteiten de politieke partijene er aan toeschreven, en ook welke hervormingsvoorstellen er de laatste tijd¬† zoal voorgesteld werden. Dan worden de linkse argumenten pro en contra het verlaten van de euro besproken. Op het eind van deze paper (36 blz) vindt men een verklarende woordenlijst met een aantal jargontermen. Verschenen eind december 2015.

Agreekment-kaft

‚ÄėAgreekment‚Äô, TINA en de sociale bewegingen

Een paper (14 blz) over de solidariteit (en deels ook het gebrek daaraan) vanwege vakbonden en andere sociale bewegingen met de strijd van het Griekse volk tegen de trojkapolitiek. Ook de gevolgen voor de sociale bewegingen van de toegevingen van de Syrizaregering worden geanalyseerd. Deze studie (juli 2015) werd gemaakt door het Belgische studiecentrum CRISP, en uit het Frans vertaald door Ander Europa.

Feiten en Fabels 2

Feiten of fabels – 10 claims over TTIP

Informatiebrochure (54 blz.) over het vrijhandelsverdrag TTIP dat de EU met de USA wil afsluiten. Een uitgave (sept. 2015) van het Platform Authentieke Journalistiek, het Transnational Institute (TNI) en de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). Het is een geactualiseerde versie van Feiten of fabels Р7 claims over TTIP  die  in juni 2014 verscheen (zie hieronder).

Brochure-Griekenland-flap

Waarom de Griekse strijd ook de onze is

De Grieken verwerpen de neoliberale ‘hervormingen’ die de schuldeisers willen opleggen, en liggen daarom in de vuurlinie van de Europese instellingen. Hun strijd verdient onze volle solidariteit. Om meer mensen tot dit inzicht te brengen¬† moet de propaganda van de Europese elites weerlegd worden. Dat is wat we met deze brochure willen bereiken. (Editie¬† 28 mei 2015)
Downloaden door op de afbeelding te klikken (pdf,1 MB, 16 blz in A5-formaat; best dubbelzijdig afprinten als “boek”). Er verscheen ook een franstalige versie, samen uitgegeven met Inititiative de solidarit√© avec la Gr√®ce qui r√©siste; u vindt deze hier.

TTIPvandeijsberg

TTIP van de ijsberg – Een gratis krant over het dreigende TTIP-vrijhandelsverdrag

Deze ‘krant’ over het handels- en investeringsverdrag dat de EU wil afsluiten met de Verenigde Staten verscheen eind januari 2015 en is gemaakt door medewerkers van Globalinfo.nl en het Platform Authentieke Journalistiek.
Het gaat onder andere over TTIP en democratie, vrijhandel en gezondheid, vrijhandel en duurzame landbouw, schaliegas, andere vrijhandelsverdragen, vakbonden en vrijhandel, een Alternative Trade Mandate, … Downloaden door op de afbeelding te klikken (pdf, 0,92 MB, 8 blz)

ISDS-FriendsOfThe Earth-kaft

The hidden cost of EU trade deals 

Deze studie van Friends of the Earth Europe, verschenen in december 2014, gaat over ISDS, de uitzonderingsrechtspraak die buitenlandse investeerders toelaat om soevereine staten voor internationale arbitragetribunalen te dagen en een schadevergoeding te eisen wanneer ze vinden dat hun belangen zijn geschaad.  Downloaden door op de afbeelding te klikken (pdf, 2,4 MB, 12 blz)

feitenoffabelsTTIP

Feiten of fabels Р7 claims over TTIP 

Nu (juni 2014) ook een degelijke voorlichtingsbrochure in het Nederlands over het vrijhandelsverdrag dat de EU met de USA wil afsluiten. Een uitgave van het Platform Authentieke Journalistiek, het Transnational Institute (TNI) en de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). Downloaden door op de afbeelding te klikken (pdf, 0,44 MB, 38 blz). In september 2015 kwam er een geactualiseerde uitgave, en die vindt u hier.

hilary_ttip_kaft

The Transatlantic Trade and Investment Partnership 

Een uitgave van de Rosa Luxemburg Stiftung, verschenen in april 2014. Alle belangrijke aspecten van het EU-US vrijhandels- en investeringsverdrag, voorgesteld door John Hilary, directeur van War on Want. Downloaden door op de afbeelding te klikken (pdf, 2MB, 36 blz).

Profiting

Profiting from crisis 

How corporations and lawyers are scavenging profits from Europe’s crisis countries.

Een uitgave van¬†Corporate Europe Observatory (CEO) en Transnational Institute (TNI), verschenen in maart 2014. Wat steekt er achter ‘investeringsakkoorden’, zoals de Europese Commissie er een wil koppelen aan het vrijhandelsverdrag dat ze met de USA onderhandelt?
Downloaden door op de afbeelding te klikken (pdf, 1 MB, 48 blz). 

wijwillenniet

Wij willen niet concurreren tot we erbij creveren

De Brusselse ACSIE-comités (Actie tegen de Soberheidspolitiek In Europa)/Comités Action Europe  brachten in september 2013 een brochure uit ter ondersteuning van hun kampanje tegen de bevriezing van de lonen en de Europese concurrentie-ideologie.  Downloaden door op de afbeelding te klikken (pdf, 0.5 MB). Tweezijdig afdrukken om een brochuurtje van 8 bladzijden te bekomen. 

BBTKbrochure_econogov

 

Het Europees economisch bestuur: survivalkit voor syndicalisten

De BBTK, bediendenbond van de Belgische socialistische vakbond ABVV, gaf in januari 2013 een brochure (18 blz.) uit om vakbondsleden en militanten een basiskennis te verschaffen over het Europees economisch bestuur en de context waarin dit neoliberaal beleid wordt opgelegd.  Downloaden door op de afbeelding te klikken.

TNI_Privitasing

 

Privatising Europe

De Europese Unie heeft het nooit gehad voor openbare diensten, maar in de huidige crisissituatie doet ze er alles aan om nog sneller te privatiseren. Het Transnational Institute TNI maakte een overzicht van deze privatiseringsgolf. Er is een kaart, een brochure en een tabel (alles in het Engels) om u wegwijs te maken in de privatiseringen, dereguleringen maar ook in het verzet daartegen. U kunt alles downloaden op de TNI-site.  

Betalen voor de crisis van de neoliberale Europese Unie, of strijden voor een solidair, sociaal en ecologisch Europa?

Een klein informatief brochuurtje over de eurocrisis en het Europees antwoord daarop. De verschillende facetten van het ‘Europees economisch bestuur’ (Europees semester, sixpack, begrotingsverdrag enz., geactualiseerd tot februari 2013) worden beknopt uitgelegd, alsook de noodzaak daar tegen strijd te voeren. Dit brochuurtje werd samengesteld door de Actiecomit√©s tegen de soberheidspolitiek in Europa, die in Belgi√ę actief zijn. De brochure bestaat ook in het Frans.U kunt ze downloaden als Word-bestand of als PDF. Dubbelzijdig afprinten om een handig boekje van 8 bladzijden in A5-formaat te bekomen.

Europa en democratie

Nu Griekenland, de ‘bakermat van de democratie’, overgeleverd is aan een trojka van onverkozen bankiers en technocraten, nu de hele Europese werkende klasse veroordeeld wordt tot herendiensten aan een financi√ęle elite, is elke discussie over democratie subversief geworden. En zo heeft auteur Willem Bos deze brochure, die onze tiendelige reeks “Europa in de praktijk” afsluit,¬† ook bedoeld.Downloaden door op de afbeelding te klikken, of een papieren exemplaar bestellen (tegen verzendingskosten) via het contactadres.

Europa en Palestina

Op een zeer gepast ogenblik verschenen: Europa en Palestina, net nu (november 2012) Gaza opnieuw door Israel meedogenloos werd gebombardeerd. De Europese Unie mag dan al regelmatig enig verbaal protest aantekenen tegen dit blijvend onrecht: wat doet ze in werkelijkheid? Hierover gaat deze nieuwe brochure, die door het Nederlands Palestinacomité werd samengesteld en door Ander Europa uitgegeven.
Downloaden door op de afbeelding te klikken. [De papieren exemplaren zijn niet meer beschikbaar]

Europa en de ontwikkelingslanden

Een gezamenlijke uitgave van Globalinfo en Ander Europa (november 2012). “De manier waarop Europa de afgelopen decennia is omgegaan met het mondiale Zuiden leert ons veel over de huidige opstelling van Europa ten opzichte van haar eigen Zuiden, de periferie van Europa. De houding van¬† Europa tegenover landen als Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland en het voormalige Oostblok, lijkt als twee druppels water op de opstelling tegenover de landen ten zuiden van de evenaar. We zien dezelfde recepten
en dezelfde argumenten, die voortkomen uit dezelfde belangen.”
Downloaden door op de afbeelding te klikken, of een papieren exemplaar bestellen (tegen verzendingskosten) via het contactadres.NB: in de gedrukte versie staan op pagina 11 twee flaters: “Soeharto” moet vervangen worden door “Soekarno”, en “de Vietnamees Tsjoe En-Lai” moet vervangen worden door “de Chinees Tsjoe En-Lai”.

The EU crisis pocket guide

Het Transnational Institute publiceerde in november 2011 de¬† ‘crisis pocket guide’ : een korte, pedagogische en mooi ge√Įllustreerde uitleg over de financi√ęle crisis en het antwoord erop van de Europese Unie.¬† Dit is een geactualiseerde versie, verschenen in november 2012.¬† Downloaden door te klikken op de afbeelding.

Europa en het sociaal beleid

“Van verzorgingsstaat naar neoliberale strafstaat“, luidt de ondertitel. In deze brochure wordt inderdaad uitgelegd hoe het “Europees sociaal model” waar men zo graag mee uitpakt net onder druk van de Europese Unie werd uitgehold. Pensioenen, werkloosheidsvergoedingen, gezondheidszorg, niets ontsnapt aan de neoliberale hervormingen en de blinde soberheidspolitiek van de EU.Deze brochure is een samenwerking van Euromarsen en Ander Europa, en verscheen in juni 2012.
Downloaden door op de afbeelding te klikken, of een papieren exemplaar bestellen (tegen verzendingskosten) via het contactadres.

Europa en het hoger onderwijs

Meer winst voor bedrijven, hogere kosten voor studenten, minder kwaliteit, zo luidt de ondertitel van deze nieuwe brochure (mei 2012). Ze kwam tot stand door samenwerking van Kritische Studenten Utrecht en Ander Europa. Downloaden door op de afbeelding te klikken, of een papieren exemplaar bestellen (tegen verzendingskosten) via het contactadres.

A triumph of failed ideas – European models of capitalism in the crisis

Dit boek (286 blz.)¬† is een verzameling case-studies over de Europese crisis, en verscheen in april 2012 bij het Europees Vakbondsinstituut ETUI. Aan de basis van de publicatie ligt een conferentie, op 18-19 maart 2011 in Parijs georganizeerd door Transform!. De auteurs zijn onderzoekers aan diverse Europese instituten. De artikels handelen over Zweden, Ierland, Groot-Brittanni√ę, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije, Griekenland, Itali√ę, Spanje en in een laatste bijdrage wordt nagegaan in hoeverre de Europese economic governance in overeenstemming is met de even Europese Europe 2020 Strategy.

Europa en de wapenhandel

Waarom maakt de Europese Unie criteria voor wapenexport om zich er vervolgens niet aan te houden? Waarom onttrekt de ‘veiligheidspolitiek’ van de¬† EU zich aan elke democratische controle? Maakt de EU het verschil uit in de internationale politiek als het op humanitaire waarden aankomt? Lees meer daarover in deze brochure van AE, verschenen begin april 2012. Downloaden door op de afbeelding te klikken, of een papieren exemplaar bestellen (tegen verzendingskosten) via het contactadres.

Het Europees economisch bestuur: de Europese Unie tegen de werkende klasse

Een gedetailleerd overzicht van de gehele antisociale soberheidspolitiek van de EU, met analyse van de teksten, achtergronden en duiding. Deze brochure is een coproductie van  Actiecomités Europa (Brussel) en Ander Europa, up to date tot maart 2012. Downloaden door te klikken op de afbeelding. Geschikt voor dubbelzijdig printen.

Europa en de crisis

Veel mensen voelen aan dat er door de Europese en nationale beleidsmakers gelogen wordt over de eurocrisis. Maar wat is er dan wel aan de hand? En waar wil de Europese Unie heen met haar asociaal soberheidsbeleid? Deze brochure geeft daar een antwoord op, en legt een complexe realiteit uit in begrijpelijke taal. U kunt een papier-exemplaar toegestuurd krijgen; vraag het gewoon via ons contactadres.

Europa en de klimaatbeheersing

Deze brochure,  een gezamenlijke uitgave van Grenzeloos en het Comité Ander Europa, verscheen in septembert 2011. Ze handelt in een begrijpelijke taal over het complexe systeem van  de Europese emissiehandel, het marktsysteem waarmee de Europese Unie pretendeert het klimaatprobleem aan te pakken.
U kunt een papier-exemplaar toegestuurd krijgen tegen verzendkosten (zie hoger).

Europa en de energievoorziening

Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van WISE (World Information Service on Energy) en het Comité Ander Europa, en verscheen in augustus 2011.

In deze brochure richten we onze blik in eerste instantie op het Europese energiebeleid. Daarbij kijken we ook naar de krachten die op de achtergrond een rol spelen. Ook proberen we na te gaan hoe het komt dat Europa zo functioneert als het functioneert en hoe dat anders zou kunnen.

De papieren versie van deze brochure is helemaal uitverdeeld, maar u kunt de brochure nog steeds downloaden.

 

Europa en de financi√ęle markten

Deze brochure, verschenen in januari 2011,  is een gezamenlijke uitgave van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en het comité Ander Europa. De teksten zijn van de hand van Myriam Vander Stichele, Willem Bos en Ewout van den Berg.U kunt een papier-exemplaar toegestuurd krijgen tegen verzendkosten (zie hoger).

 

Hun europa en het onze

Hoe dit Europa de rijken helpt rijker te worden en de armen armer (en wat daar tegen te doen is). Verscheen in 2008. Auteurs: Willem Bos, Piet van der Lende en Jan M√ľter.

 

Naar een nieuwe wettelijke basis voor de Europese Unie

Zowel in Frankrijk als in Nederland heeft Attac een belangrijke rol gespeeld in de campagne tegen de Europese Grondwet. De tekst die we in deze brochure uitbrengen is het resultaat van dat laatste deel van dit gezamenlijke project van de Europese Attac-organisaties.

 

Een ander Europa is mogelijk

Deze brochure, van de hand van Willem Bos, en met ondertitel ‚ÄėIdee√ęn voor een nieuw Europa‚Äô verscheen in 2006. Deze idee√ęn hebben niets van hun actualiteit verloren.

 

De Europese grondwet is een obstakel voor een democratisch en sociaal Europa

Met deze brochure, in 2005 geschreven door Herman Michiel,¬† werd in Vlaanderen campagne gevoerd tegen de Europese grondwet.¬† Aangezien de verworpen grondwet toch aan de Europese volkeren werd opgedrongen onder de vorm van het ‚Äėverdrag van Lissabon‚Äô, blijven de kritieken onverminderd van kracht.

 

NEE tegen deze grondwet

De argumenten waarmee in Nederland kampanje gevoerd werd tegen de Europese grondwet.

 

Wat Europa werkelijk doet – een kritisch boekje over de EU

Kritische informatie over de EU is schaars. Daarom heeft het Comit√© Ander Europa een aantal deskundigen gevraagd om wat betreft hun vakgebied te kijken wat Europa daar doet.¬† Het boekje besteedt aandacht aan de Europese politiek op het vlak van de landbouw, energie en klimaat, sociale zekerheid, aan de militaire politiek en de internationale handel. Ook het functioneren van de EU wordt behandeld. U kunt de brochure hier downloaden, vanwege de omvang in deel A, B, C en D. (De artikels zijn ook wel apart opgenomen onder de passende rubriek van Thema’s)

 


Reacties plaatsen niet mogelijk