Komende evenementen

Meewerken

U kunt op veel manieren meewerken met het comité Ander Europa:

  • Door het opvolgen van een welbepaalde problematiek, op basis van eigen belangstelling of ervaring. Het kan gaan om de manier waarop de EU de klimaatproblematiek aanpakt, de verhoudingen met de Derde Wereld, de Europese monetaire politiek, asielbeleid, genetisch gemanipuleerd voedsel, misschien bekommert u zich als vakbondsactivist over de Europese arbeidswetgeving, linkse juristen hebben allerlei bedenkingen bij de Europese juridische constructie, als vredesmilitant bent u allesbehalve gerust in de “EU als vredestichter” … Het zijn stuk voor stuk domeinen waar de EU allerlei beslissingen doordrukt zonder dat de burgers (en zelfs de nationale parlementsleden!) daar weet van hebben. De eerste stap in het verzet tegen deze gang van zaken, is informatie te verzamelen en met kennis van zaken het publiek te sensibiliseren.
  • Als u een andere taal machtig bent, kunt u zeer nuttig werk verrichten door teksten te vertalen naar het Nederlands. Er verschijnen immers nogal wat interessante artikels in het Engels, Frans, Duits … Ook als u dit slechts af en toe kunt doen, zou het een waardevolle bijdrage betekenen als u ons daarbij kon helpen.
  • Nederlandstalige teksten moeten ook nagelezen worden op correct en verstaanbaar taalgebruik.

Neem contact met ons op, we kunnen uw incidentele of meer permanente medewerking verder bespreken.


Reacties plaatsen niet mogelijk