Komende evenementen

We staan niet alleen

Met ons comité Ander Europa willen we daar iets tegen doen. Grootheidswaanzin? Dat zou het zijn als we er alleen voor stonden. Dat is gelukkig niet zo. Bijna in alle lidstaten van de EU zijn er onderzoekers, actiegroepen, vakbonden, mensenrechten-, Derde Wereld- en milieuactivisten die de EU steeds scherper in de gaten houden, en er af en toe al in slagen de publieke opinie in te lichten en zelfs te mobiliseren. Dat was nooit duidelijker het geval dan in 2005, toen de EU probeerde haar neoliberaal programma het statuut van een “grondwet” te geven.  In Frankrijk was er in de aanloop naar het referendum van 29 mei 2005 een enorm publiek debat, waar de linkse tegenstanders (andersglobalisten van Attac, linkse socialisten, communisten, de vakbond CGT …) het JA-kamp verplichtten om met argumenten naar buiten te komen. Het resultaat was een hoge opkomst voor het referendum, en de afwijzing va de “grondwet”! Enkele dagen later, op 1 juni 2005, was er het Nederlands referendum. Merkwaardig: ook hier bleek  de bevolking – in tegenstelling tot wat zo vlug beweerd wordt  – wel degelijk geïnteresseerd te zijn in Europese politiek en daar een kritische mening over te hebben. Ook hier kende het referendum  een hoge opkomst en de “grondwet” werd afgewezen.


Reacties plaatsen niet mogelijk