Komende evenementen

In Nederland…

Het is door deze referendumcampagne dat het Nederlandse comité Ander Europa ontstaan is als samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die geijverd hadden voor het NEE. Men zag eindelijk een kans om verder te ageren rond Europese politiek, een visie te ontwikkelen op wat Europa wel moet zijn, contacten te zoeken met medestanders in en buiten Nederland. De afgelopen jaren zijn door Ander Europa verschillende activiteiten ondernomen, er werd een website opgezet, er werden publicaties uitgebracht, waaronder de brochure Een ander Europa is mogelijk.  We organiseerden discussiebijeenkomsten en namen het initiatief voor een petitie voor een referendum over het Verdrag van Lissabon (de schandalige truuk waarmee de verworpen grondwet tóch door de strot geduwd werd, nu als ‘ordinair’ verdrag!). Ook leverden we in diverse media bijdragen aan de discussie over de toekomst van Europa. Internationaal gingen we samenwerken met gelijkgezinde organisaties elders in Europa, onder andere via de netwerken van Attac  en de Euromarsen.  Op deze manier ontstonden ook de contacten met Vlaamse geestesgenoten.


Reacties plaatsen niet mogelijk