Recente artikels

Honderdduizenden in Berlijn tegen racisme en voor een menselijk asielbeleid

Haast een kwart miljoen betogers in Berlijn, een uitgestoken hand naar wie zijn land moet ontvluchten, maar ook een vuist naar het inhumaan beleid in en van de EU. Meteen ook een gelegenheid om dieper in te gaan op debatten binnen links over de migratiekwestie.

Zorgt Mélenchon voor opheldering binnen Europees radicaal links?

Rond Mélenchons beweging La France Insoumise ontstaat een alliantie van Europese linkse partijen die zich niet lijken te vinden in de gematigde koers van de parlementsfractie van Europees links (GUE/NGL).

Boekbespreking: Ferdi De Ville, “Winnaars en verliezers – De politieke economie van Europese integratie”

Sterke en zwakke kanten van het nieuwe boek van Prof. Ferdi De Ville : “Winnaars en verliezers – De politieke economie van Europese integratie”

Frans manifest voor het onthaal van de migranten

Honderdvijftig Fransen uit allerlei milieus publiceren een manifest waarin ze een degelijk onthaalbeleid voor migranten vragen, en zich verzetten tegen elke extreemrechtse exploitatie van het migratiethema.

Labour blijft koersen op Peoples’ Brexit

Van 23 tot 26 september congresseerde de Britse Labour Party in Liverpool, met zo ’n 13.000 aanwezigen. Brexit was natuurlijk één van de druk besproken onderwerpen. waarover ook binnen Labour heel wat meningsverschillen bestaan. Frank Slegers zet een en ander op een rijtje.

Mensen beschermen tegen multinationals? Of multinationals tegen mensen ??

De EU en haar lidstaten geven zich graag uit voor de wereldkampioenen van de mensenrechten. Maar als er binnen de Verenigde Naties gepoogd wordt iets te doen tegen de straffeloosheid waarmee transnationale bedrijven die rechten vertrappelen, steekt de EU haar middenvinger op.

Kritische bedenkingen over Links in Europa en immigratie

Extreemrechts bestrijden door hun gedachtengoed over migranten deels over te nemen? De Franse historicus en redacteur bij Regards, Roger Martelli, waarschuwt voor dergelijke ontsporingen, naar aanleiding van stellingnamen in kringen van Mélenchons France Insoumise.

De nieuwe kapitaalregels voor de banken verhinderen crisissen even weinig als de vorige

Is het toezicht op de banken nu eindelijk van aard dat nieuwe financiële crisissen zo goed als uitgesloten zijn? De kritische financiële journalist Norbert Häring is daar helemaal niet van overtuigd…

Eindspel Brexit nadert. Maar niet helemaal…

Wat is de stand van zaken in de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de Brexit? Welk standpunt neemt de Europese linkerzijde daarover in? Frank Slegers laat zijn licht schijnen op deze mistige aangelegenheid.

De PVDA op zoek naar een Europese strategie

Welke strategie voor links in de neoliberale Europese Unie? Ook de Belgische Partij van de Arbeid (PVDA/PTB) stelt zich deze vraag. Als bijdrage in dit debat reageert Ander Europa redacteur Herman Michiel op een opiniestuk van PVDA-medewerker Marc Botenga in het tijdschrift Lava.
[Er zijn ook enkele interessante reacties]

Nieuwsbrief