Facebook

Recente artikels

Welke aanpak voor radicaal links in de Europese verkiezingen 2019? 

Toonaangevende kringen van radicaal links in Europa denken dat ze bij de komende Europese verkiezingen een ‘brede alliantie van democraten’ moeten vormen om een halt toe te roepen aan extreem rechts, dat dreigt ‘ons gemeenschappelijk huis’ kapot te maken. Herman Michiel vreest dat ze daarbij het linkse huis zullen kapot maken.

De EU van crisis naar crisis: Italië

De Europese Commissie keurt de Italiaanse ontwerpbegroting af, een maatregel die niet van aard is om de rechtse regering bij de bevolking te discrediteren. Als er een nieuwe krachtmeting tussen de EU en een lidstaat ontstaat, gaat het in dit geval wel om een veel zwaarwegender economie dan de Griekse…

Links moet man en paard noemen!

In een terugblik op de massale betoging in Berlijn op 13 oktober in solidariteit met de vluchtelingen pleit Gerrit Zeilemaker voor een concreter eisenprogramma en een duidelijker omschrijving tot wie men zich richt.

EU bedreigt gemeentelijke democratie – Dringend verzet vereist

Als het van de Europese Commissie afhangt zouden gemeentebesturen al hun initiatieven i.v.m. diensten ter goedkeuring moeten voorleggen aan Brussel. Een onaanvaardbare bedreiging van de lokale democratie! Hierbij een oproep aan organisaties en gemeentebesturen om zich tegen deze machtsgreep te verzetten.

Waarom verdrinken vluchtelingen? De noodzaak van veilige vluchtroutes.

Er zijn heel wat mogelijkheden om voor vluchtelingen op korte termijn veilige vluchtwegen naar Europa te openen, toont Frank Slegers aan in een uitgebreide denkoefening. Maar ook voor sommige linkse partijen zoals de Nederlandse SP blijft deze optie buiten beeld.

‘Welkom migranten’ of ‘Welkom migratie’ ?

Het VN-verdrag over migratie dat in december wordt ondertekend is meer op maat geschreven van de bedrijvenlobby dan van de migranten.

Die Linke werkt aan wet op migratie

Binnen het radicaal-linkse Duitse Die Linke is een discussie begonnen rond een wetsvoorstel dat principieel verblijfsrecht verleent, inclusief de bijhorende rechten, aan elke migrant die er zich wil vestigen. Voor Die Linke zou ‘welkom’ dus de regel zijn, niet de uitzondering.

Verdedigen we de welvaartstaat nog of laat links zich door rechts splijten?

Wat moeten we maken van Aufstehen, de beweging die enkele maanden geleden in Duitsland werd opgericht door o.a. Linke-kopstuk Sahra Wagenknecht ? Is hier sprake van economisch nationalisme en antivluchtelingensentimenten? Dat is zeker niet het oordeel van Gerrit Zeilemaker, die de oprichtingsverklaring van Aufstehen in het Nederlands vertaalde.

Britse intellectuelen voor een linkse Brexit

Een groep Britse professoren, journalisten, activisten en kunstenaars wil van een ‘full Brexit’ de gelegenheid maken om Groot-Brittannië terug op een progressief democratisch en sociaal spoor te zetten. Hun oproep in Nederlandse vertaling.

Open grenzen? Onze welvaartstaat eerst? Een Duitse synthetische visie

De Duitse vakbondsleider Hans-Jürgen Urban probeert het migratiedebat een stap vooruit te helpen door het beste te zoeken in de twee tegengestelde houdingen binnen (Duits) links; een radicale open grenzenpolitiek enerzijds, bescherming van de welvaartsstaat anderzijds. Een debat dat ook elders in Europa hoogst relevant is.

Nieuwsbrief