Recente artikels

Hier gaat het in de EU echt over!

Mei 2019; de zoveelste Europese verkiezingen ‘van de laatste kans’ ? Vergeet het maar, de eigenlijke beslissingen worden niet in het Europees Parlement genomen. Maar er zijn wel degelijk heikele kwesties die de de instabiele Europese constructie doorkruisen en waar Europese leiders zich zorgen over maken. Helaas speelt de linkerzijde hierbij een verwaarloosbare rol, aldus Frank Slegers in zijn persoonlijke State of the Union.

Alter Summit: verklaring n.a.v. de Europese verkiezingen

Ter gelegenheid van de Europese verkiezingen bracht het Europees netwerk Alter Summit een verklaring uit die we hier in Nederlandse vertaling weergeven. Alter Summit wil een koerswijziging, want “zonder fundamentele veranderingen in de verdragen en in het beleid heeft de Europese Unie geen toekomst”

Volgens ons wordt het Michel Barnier!

Europese burgers kiezen binnen enkele dagen een nieuw Europees Parlement, maar de Europese leiders kiezen in de komende weken een nieuwe Commissie, meer in het bijzonder een Commissievoorzitter ter opvolging van Jean-Claude Juncker. Een christendemocraat of een christendemocraat , daarover is er weinig twijfel. Maar of het de Beier Weber wordt of de Fransman Barnier, daarover worden nog weddenschappen afgesloten. Ook Frank Slegers doet zijn gok.

Groen als alternatief?

Als er in het Europees Parlement steun is voor voorstellen van radicaal links, komt die meestal van de groenen. Dat doet de vraag rijzen of er tussen de twee politieke families eigenlijk wel veel onderscheid is. Herman Michiel vergeleek daartoe de programma’s, niet de details maar de globale visie op de EU, en vond wel degelijk belangrijke verschillen.

Hoe de EU en de euro de rijken rijker maken

Europese verdragen hebben het vaak over ‘een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang’. Gerrit Zeilemaker zocht naar die ‘sociale vooruitgang’ maar vond er geen. “Alleen als de bevolking tegenwicht biedt zoals de Gele Hesjes in Frankrijk zal er iets veranderen”, besluit Gerrit.

Het Stockholmsyndroom van het Europees syndicalisme

Hoe kijken vakbonden terug op de voorbije vijf jaar Europees beleid, welke lessen trekken ze daaruit, wat zijn hun verwachtingen en plannen? We kijken meer bepaald naar de vakbondsstructuur die zich in het bijzonder met de EU bezighoudt, het Europees Vakverbond.

Sp.a: nieuwe bezems, schoon geveegd??

De Vlaamse sociaaldemocraten van sp.a schuiven een nieuwe kandidaat naar voor bij de Europese verkiezingen: Jan Cornillie. Teken van vernieuwing en betere inzichten in de Europese werkelijkheid? Verre van …

Het Europees verkiezingsprogramma van de Nederlandse SP

In ons rondje ‘linksradikale verkiezingsmanifesten kijken’ zijn we na de Belgische PVDA/PTB, het Franse France Insoumise en het Duitse Die Linke bij de Nederlandse SP aanbeland. Sterk in het afwijzen van elke EU-devotie, minder sterk in een internationalistische visie op diverse problemen.

Het Europees programma van Die Linke

Het programma waarmee het Duitse Die Linke naar de Europese verkiezingen trekt is opmerkenswaardig door de interessante analyses en de uitgebreide eisenbundel die daaruit voortvloeit. Maar ook door het ontbreken van enig strategisch voorstel hoe die eisen moeten tot realiteit worden.

Het Europees verkiezingsprogramma van “La France Insoumise”

In het verbrokkelde Franse linkse politieke landschap geeft Mélenchons formatie ‘La France Insoumise’ de toon aan. We hielden het programma waarmee LFI naar de Europese verkiezingen trekt voor het licht, en vonden er heel wat sterke kanten. Maar onze rode viltstift plaatste ook enkele vraagtekens, waaronder één groot.