Facebook

Recente artikels

Mensen beschermen tegen multinationals? Of multinationals tegen mensen ??

De EU en haar lidstaten geven zich graag uit voor de wereldkampioenen van de mensenrechten. Maar als er binnen de Verenigde Naties gepoogd wordt iets te doen tegen de straffeloosheid waarmee transnationale bedrijven die rechten vertrappelen, steekt de EU haar middenvinger op.

Kritische bedenkingen over Links in Europa en immigratie

Extreemrechts bestrijden door hun gedachtengoed over migranten deels over te nemen? De Franse historicus en redacteur bij Regards, Roger Martelli, waarschuwt voor dergelijke ontsporingen, naar aanleiding van stellingnamen in kringen van Mélenchons France Insoumise.

De nieuwe kapitaalregels voor de banken verhinderen crisissen even weinig als de vorige

Is het toezicht op de banken nu eindelijk van aard dat nieuwe financiële crisissen zo goed als uitgesloten zijn? De kritische financiële journalist Norbert Häring is daar helemaal niet van overtuigd…

Eindspel Brexit nadert. Maar niet helemaal…

Wat is de stand van zaken in de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de Brexit? Welk standpunt neemt de Europese linkerzijde daarover in? Frank Slegers laat zijn licht schijnen op deze mistige aangelegenheid.

De PVDA op zoek naar een Europese strategie

Welke strategie voor links in de neoliberale Europese Unie? Ook de Belgische Partij van de Arbeid (PVDA/PTB) stelt zich deze vraag. Als bijdrage in dit debat reageert Ander Europa redacteur Herman Michiel op een opiniestuk van PVDA-medewerker Marc Botenga in het tijdschrift Lava.
[Er zijn ook enkele interessante reacties]

Leugenachtige propaganda van de Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank schrikt er niet voor terug om via gepopulariseerde Youtube-filmpjes haar beleid als een sociaal succes voor te stellen. Propaganda in de slechtste betekenis, waar de leugenachtigheid van afdruipt.

Hoe principieel is het groene verzet tegen meer Europese defensieuitgaven?

De Europese Groenen zijn er niet voor te vinden om meer Europees geld te stoppen in een ‘Europese defensie’, en dat is uitstekend. Maar dit blijkt nauwelijks te steunen op enig wantrouwen in de militaire ambities van de EU, en alles te maken te hebben met overwegingen van zuinigheid en ‘efficiëntie’.

Debatten binnen Die Linke over migratie

Frank Slegers prijst de ‘rijke democratische debatcultuur’ binnen Die Linke, en gaat daarbij in op de standpunten van twee stromingen binnen de Duitse radicaal linkse partij in verband met de ‘economische migratie’: wereldwijde solidariteit en open grenzen, of een beperking daarvan ter verdediging van de nationale welvaartstaat. Over de noodzaak aan een volwaardig asielbeleid voor vluchtelingen uit conflictgebieden zijn de beide stromingen het evenwel helemaal eens.

Die Linke en de SP: zoek het verschil

Wat het Europees ‘vluchtelingenbeleid’ inhoudt is stilaan voor iedereen duidelijk: grenzen worden dichtgetimmerd, helpende ngo’s gecriminaliseerd, verwerpelijke regimes worden EU-bondgenoten, het geheel natuurlijk overgoten met een humanitair sausje over ‘veilige opvang in de regio’. Men zou denken en hopen dat linkse partijen hierin niet meegaan, maar een vergelijking tussen standpunten van Die Linke en van de Nederlandse SP doet over deze laatste toch de wenkbrauwen fronsen.

Weg met Trump, leve de EU?

De Trumpdreiging ondergraaft de fundamentele wereldbeschouwing van de Europeanen, schrijft MO-redacteur John Vandaele, en hij hoopt dat de EU daardoor een echte globale speler wordt. Herman Michiel betwijfelt of dit wel zo wenselijk is.

Nieuwsbrief