Facebook

Eerlijker belastingen? Uitgesteld, en weer eens verloren

17 november 2020 – Het zou niet onlogisch zijn te verwachten dat de coronacrisis een gepaste gelegenheid was om de belastingen op een eerlijker manier te heffen. Enerzijds hebben overheden grote extra-onkosten ter ondersteuning van het gezondheidssysteem en een economisch apparaat onder anesthesie, anderzijds treft deze crisis die mensen het hardst die de minste reserves…

Corona en kapitalisme

13 november 2020 – Of het coronavirus een direct gevolg is van het kapitalisme zou ik durven te betwijfelen. De pest teisterde Europa gedurende een eeuw, ruwweg van 1350 tot 1450, lang voor er van het eigenlijke kapitalisme sprake was. Denken dat alles bepaald wordt door de sociale context is m.i. een vorm van menselijke…

Het niet zo propere zieltje van de Europese Investeringsbank

9 november 2020 – De Europese Investeringsbank (EIB) is de financiële arm van de Europese Unie (EU) en mag natuurlijk niet verward worden met de Europese Centrale Bank (ECB). De Investeringsbank bestaat sinds 1958,  dus zolang als de Europese constructie zelf; de lidstaten zijn er de aandeelhouders van. De zetel is gevestigd in het Groothertogdom…

Mist Nederland Europees herstelgeld?

2 november 2020 – Nederland heeft recht op zes miljard euro uit het Europees herstelfonds. Maar daartoe moet het ingaan op dwingende aanbevelingen uit Brussel. Mark Rutte zelf had aangedrongen voorwaarden te koppelen aan geld uit het Europees herstelfonds. Volgens de NOS zou Nederland volgens Brussel de hypotheekrenteaftrek verder moeten beperken, meer mensen aan het…

Overheidskraan in 2022 dicht?

2 november 2020 – De Ier Paschal Donohoe is de (nieuwe) voorzitter van de Eurogroep. In een interview in De Volkskrant verklaart hij dat de begrotingsregels voor de lidstaten van het Stabiliteitspact voor 2020 en 2021 zijn opgeschort, maar dat “op termijn” we terug moeten naar dalende tekorten en evenwichtige begrotingen. Dat zou dus best…

Labourleiding rekent af met Corbyn en links

30 september 2020 – Voormalige Labourleider Jeremy Corbyn’s lidmaatschap van de Labour Party werd gisteren opgeschort door het partijapparaat onder de nieuwe voorzitter Keir Starmer. De linkse hond moest geslagen worden, en de stok lag sinds lang klaar: antisemitisme. Nu zou het al te surrealistisch zijn de uitgesproken antiracist en voorvechter van mensenrechten Corbyn persoonlijk…

Bas Eickhout (GroenLinks) is europtimist

27 oktober 2020 – Waar moet de Europese Unie voor bevoegd zijn, en waarvoor niet? Over die vraag is al heel wat inkt gevloeid. Maar de meeste stemmen vinden toch dat de EU in elk geval bevoegd moet zijn voor het klimaat, want dat is per definitie grensoverschrijdend. Maar een effectief klimaatbeleid is erg ingrijpend.…

Kernwapens (een beetje) verboden

25 oktober 2020 – Vijfenzeventig jaar geleden werden voor het eerst kernwapens ingezet in een oorlog; vijfenzeventig jaar lang ijveren mensen en organisaties wereldwijd om het afschuwelijkste wapen  ooit geproduceerd totaal en voor altijd te bannen. Als er hierover wereldwijd een democratische stemming kon gehouden worden, zou dit ook al lang gebeurd zijn. Helaas, als…

%d bloggers liken dit: