Facebook

De EU-invulling van het VN-pact voor geregelde migratie

De EU laat er geen gras over groeien: terwijl het migratiepact in New York ondertekend werd kwamen in Marokko de eerste gepantserde legervoertuigen aan. “De…

Migratie? De rijken profiteren

De ondertekening van het VN-migratiepact was aanleiding tot ofwel extreemrechts gestook, ofwel tot het ophemelen van migratie als een ‘win-win’-operatie voor zowat iedereen. Nochtans spreken ook ernstige onderzoekers over arbeidsmigratie als “het subsidiëren van het Noorden door het Zuiden”. Gerrit Zeilemaker belicht in dit artikel deze andere kant van de medaille.

Europese vakbondscoordinatie van migratiewerkers

EPSU, de koepel van Europese vakbonden in de openbare diensten, zette op initiatief van de Italiaanse en Spaanse bonden FP-CGIL en CC.OO-FSC een Europese coördinatie…

Schandalig: Aquarius moet reddingsoperaties op Middellandse Zee opgeven

Terwijl ‘eerbare’ politici hun deugd demonstreren als voorstanders van het VN-migratiepact (waarmee  ze niet van plan zijn ook maar iets verder te doen) moet een…

DIE LINKE op de bres voor de rechten van migranten

De leiding van DIE LINKE gaf een verklaring uit over het thema “Vlucht en Migratie”. Men kan dit zien als een statement dat over dit onderwerp geen fundamentele meningsverschillen bestaan in de Duitse linksradicale partij, maar het is ook een interessant document met een aantal concrete voorstellen waarmee politiek kan geageerd worden. Inspiratie voor links in heel Europa …

Is het VN-migratieverdrag nu goed geworden omdat uiterst rechts het slecht vindt?

Het VN-migratiepact, dat op 10-11 december in Marokko ter goedkeuring voorligt, wordt door een reeks reactionaire regeringen verworpen. Is dat echter voldoende opdat progressieven er achter zouden staan?

Links moet man en paard noemen!

In een terugblik op de massale betoging in Berlijn op 13 oktober in solidariteit met de vluchtelingen pleit Gerrit Zeilemaker voor een concreter eisenprogramma en een duidelijker omschrijving tot wie men zich richt.

Waarom verdrinken vluchtelingen? De noodzaak van veilige vluchtroutes.

Er zijn heel wat mogelijkheden om voor vluchtelingen op korte termijn veilige vluchtwegen naar Europa te openen, toont Frank Slegers aan in een uitgebreide denkoefening. Maar ook voor sommige linkse partijen zoals de Nederlandse SP blijft deze optie buiten beeld.