Facebook

Recente artikels

Hoe samenhangend is het economisch en sociaal beleid van de Europese Unie? DEEL 2

Gemeenschappelijke Markt, Eenheidsmarkt, structuurfondsen, eenheidsmunt …, het zou de lidstaten van de EU sociaal-economisch naar elkaar toe laten groeien, de verschillen kleiner maken. Waarom is daar zo weinig van in huis gekomen? Waarom is er in Europa steeds meer sprake van centrum en periferie? Prof. Jean-Christophe Defraigne maakt een en ander duidelijk.

Hoe samenhangend is het economisch en sociaal beleid van de Europese Unie? DEEL 1

Heeft het Europees project zijn belofte nagekomen om via een geïntegreerde markt de welvaart en de sociale samenhang te bevorderen? Om daarop te antwoorden overloopt Prof. Jean-Christophe Defraigne de hele periode van het Marshallplan tot vandaag. In dit eerste deel worden de liberale economische principes belicht waarop de ‘vaders van Europa’ zich baseerden.

Wat valt te leren van Mélenchon’s ‘opstandige beweging’ ?

Heeft Jean-Luc Mélenchon met zijn beweging La France Insoumise een formule ontdekt voor linkse successen? De Duitse onderzoeker Peter Wahl zocht een en ander uit in opdracht van Die Linke.

Brexit en de krenten uit de pap

“De kers op de taart van de Europese constructie, dat is de vrije toegang tot een markt van een half miljard mensen. Nu willen de Britten die kers stelen (‘cherry picking’) maar zich geen kersenpit meer aantrekken van de zo moeizaam gebakken taart !” Een listig opgetrokken voorstelling van zaken, betoogt Frank Slegers, en hij vraagt zich af: wat met het democratisch beslissingsrecht van de Britten?

Europarlementair links en Brexit

Er is niet veel verschil tussen de radicaal linkse fractie en de traditionele politieke families in het Europees Parlement bij hun aanpak van Brexit, aldus H. Michiel. Hij had van links op zijn minst een uitgestoken hand richting Jeremy Corbyn verwacht.

Loondiefstal van gemiddeld 1764 € per jaar in de EU

Een steeds groter deel van het nationaal inkomen gaat naar winsten, en bijgevolg een steeds kleiner naar lonen. Terecht spreekt het Europees Vakverbond van diefstal. De vakbondskoepel berekende de diefstal op gemiddeld 1764 € per werknemer in 2017.

Corbyn’s Brexit

Labourleider Jeremy Corbyn wil na de Britse EU-uitstap gunstige handelsverhoudingen met Europa behouden, maar hij wil er zijn plannen voor een “economy for the 21st century that works for the many, not the few” niet door laten vergallen. Die hoop lijkt minder utopisch dan op het eerste gezicht lijkt.

EU-ontwikkelingshulp: een instrument in de opbouw van Fort Europa

Als de Europese Unie echt werk wil maken van de oorzaken van de gedwongen migratie moet zij ophouden haar investeringen aan te wenden als chantage of om haar grenzen te externaliseren, stelt Xabier Benito Ziluaga, europarlementariër voor Podemos.

Vluchtelingen in 1933, in 2018…

Misschien moeten we ons naar de jaren dertig en de exodus uit nazi-Duitsland verplaatsen om meer begrip te krijgen voor de vluchtelingen vandaag? Aan het woord is Lion Feuchtwanger in zijn roman Exil van 1939.

Onmogelijke keuzes bij de Italiaanse verkiezingen

Parlementsverkiezingen op 4 maart in een politiek sterk verward Italië. Rechts maakt de meeste kans tegenover een uiteengeslagen Links, terwijl de Vijfsterrenbeweging veel van haar bravoure inslikt.

Nieuwsbrief