Komende evenementen

Studie over het Europees economisch en arbeidsbeleid

 

6 juni 2024 – Academische studies over het Europees beleid kunnen ook voor de arbeidersbeweging belangrijk zijn, vooral als ze komen van onderzoekers die het belang van vakbonden en arbeidersstrijd erkennen. De pas verschenen bundel “Politicising Commodification – European Governance and Labour Politics from the Financial Crisis to the Covid Emergency” mag gerust tot deze categorie gerekend worden. Ik heb het werk (nog) niet gelezen, maar dat het gebeurde onder de leiding van professor Roland Erne van de universiteit van Dublin is een garantie dat het niet gaat om EU- propaganda waar nogal wat European Studies aan lijden. In een eerder werk stelde Erne over het huidig bestuursregime van de EU dat het niet het klassieke model van een federale staat volgt, maar eerder de bestuursstructuren van multinationals, die hun zogenaamd autonome lokale dochterondernemingen controleren met ijzeren hand en de dwang van prestatie-indicatoren.

Klikken op de afbeelding om het boek down te loaden

Politicising Commodification (moeilijk kernachtig te vertalen, ‘commodification’ duidt op het tot koopwaar maken van zowat alles; politicising commodification betekent dus deze typische trek van het kapitalisme tot politieke beleidslijn maken) gaat over de economische politiek, de new economic governance die de Europese Unie oplegde na het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis vanaf 2008. De crisissfeer was het geschikte moment om allerlei Europese wetgeving erdoor te jagen: sixpack, begrotingsverdrag, Europees Semester etc.

Het boek bestudeert deze new economic governance tot het uitbreken van de covid-crisis, de periode 2008-2020 dus. Interessant is dat niet alleen het beleid zelf wordt onder de loep genomen en in een theoretisch kader geplaatst, maar ook het verzet ertegen vanuit de arbeidersbeweging. Drie sectoren worden speciaal beschreven: de transportsector, de watervoorziening en de gezondheidszorg.

Politicising Commodification is een collectieve studie van vijf auteurs afkomstig van universiteiten in Ierland, Oostenrijk en Italië in het kader van een Europees onderzoeksproject “dat de uitdagingen en mogelijkheden verkent die het nieuwe regime van economisch bestuur van de EU met zich meebrengt voor het arbeidsbeleid, sociale rechtvaardigheid en democratie in Europa.”

Het is uitgegeven door Cambridge University Press en kost 30 £, maar voor belangstellenden is er goed nieuws: de onderzoekers hebben ervoor gezorgd dat het gratis kan gedownload worden. (hm)

 


 

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *