Facebook

Conferentie over ‘sociaal Europa’

4 juli 2011

4 juli 2011 – De Europese Commissie bereidt twee wetgevende initiatieven (richtlijnen) voor. Enerzijds zou de detacheringsrichtlijn worden geammendeerd, als antwoord op de kritiek uit syndicale hoek na verschillende controversiële arresten van het Europees Hof van Justitie. Anderzijds zou in de regelgeving over de interne markt een ‘sociale clausule’ worden ingevoerd, waarin zou worden bepaald dat een aantal sociale grondrechten niet ondergeschikt zijn aan de regels van de interne markt. Dit is een centrale eis van het Europees Vakverbond (EVV). Op een conferentie over de voorbereiding van deze richtlijnen bleek niet iedereen blij met deze initiatieven, mer bepaald de werkgevers en de politieke rechterzijde. Het valt dus nog te bezien wat er van komt.
Meer nieuws over deze conferentie en deze initiatieven op Euractiv. (fs)

Reacties plaatsen niet mogelijk