Facebook

Steun Mamadou Bah !

21 december 2013

20 december 2013

Mamadou Bah komt uit Guinea (Conakry) en moest zijn geboorteland ontvluchten in 2006. Hij arriveerde in Griekenland waar hij in 2012 het statuut van politiek vluchteling kreeg. Gedurende deze zes jaren had hij permanent een job in de horeca, en ondertussen was hij als militant actief ten gunste van de vluchtelingen en de mensen zonder papieren. Hij werd er onder andere secretaris van de Unie van Onderhorigen uit Guinea in Griekenland.

In mei en juni 2013 werd hij tweemaal aangevallen door milities van de neonazistische Griekse partij Gouden Dageraad. De eerste maal werd hij voor dood achtergelaten in een bloedplas. Mamadou Bah is dus een van de vele slachtoffers van de commando’s die hun wet stellen in volkse buurten en terreur zaaien in Griekse steden.

Er zijn twee redenen waarom hij in ons land opgevangen werd in militante kringen van anti-fascisten, anti-racisten en vakbondsmensen:

  • vooreerst omwille van het gevaar dat hij loopt als hij in Griekenland zou blijven. Net als voor zijn Afrikaanse ‘kleurgenoten’ is zijn afkomst voldoende om hem op elk ogenblik bloot te stellen aan een dodelijke klopjacht.
  • Maar ook, en vooral, omdat hij een politieke opposant is. Een eerste keer werd hij “per toeval” ontdekt door een gemotoriseerde bende, waarbij hij ternauwernood aan de dood ontsnapte. Maar de tweede keer was geen “toeval” meer. Hij werd toen actief opgespoord door dezelfde bende, en het is bijna een mirakel dat hij – dankzij zijn snelle benen – aan de dood kon ontsnappen.

Er is een eenvoudige reden waarom die doodseskaders het vel wilden van Mamadou Bah. Na hun eerste aanval had Mamadou de stoutmoedigheid om publiek de aanvallen van de commando’s van Gouden Dageraad aan te klagen, en ertegen te mobiliseren. Op die manier kwamen  zijn verhaal en zijn noodkreet in de Griekse en de internationale pers.

In die omstandigheden konden ook zijn Griekse kameraden niet meer instaan voor zijn veiligheid. Er zat niets anders op dan terug op de vlucht te gaan en onderkomen te zoeken in ons land. Gouden Dageraad, die niet weet dat hij vertrokken is, zoekt hem nog steeds actief op en kamt, gewapend met zijn foto,  de wijk uit waar hij werkte. De voorzitter van de Unie van Onderhorigen uit Guinea in Griekenland werd daarvan op de hoogte gebracht.

Tegenover deze dubbele bedreiging heeft Mamadou gegronde redenen om te vrezen voor zijn veiligheid, en zelfs voor zijn leven. De Griekse staat is helemaal geen waarborg voor de veiligheid van de inwoners, en laat toe dat de politie collaboreert met neonazi’s. Mamadou Bah werd herhaaldelijk het slachtoffer van geweldplegingen en racistische vernedering in Atheense politiecommissariaten, die berucht zijn voor hun infiltratie door Gouden Dageraad.

De Belgische staat heeft dus de plicht aan Mamadou bescherming te bieden. Bijgevolg steunen ondergetekenden de asielaanvraag van Mamadou Bah in België; hij is het mikpunt van discriminatie en geweld door extreem-rechts, maar ook van de politie. Hij is in de eigenlijke betekenis een politiek vluchteling, want hij wordt persoonlijk vervolgd omwille van zijn opinie en zijn activiteiten.

 TEKEN DE PETITIE OM DE ASIELAANVRAAG VAN MAMADOU BAH TE ONDERSTEUNEN. U KUNT DE PETITIE HIER DOWNLOADEN; DRUK ZE DUBBELZIJDIG AF, EN  LAAT ZE DOOR ZOVEEL MOGELIJK MENSEN ONDERTEKENEN. U KUNT DE PETITIE PER POST BEZORGEN AAN Denis Desbonnet, 15 bld Martin, 1340, Ottignies.
U KUNT ZE OOK INSCANNEN EN ELEKTRONISCH BEZORGEN AAN 
denisdesbonnet@gmail.com.

Om gerechtskosten te betalen en Mamadou te helpen in zijn levensonderhoud, werd ook een steunfonds opgericht. U kunt storten op rekening nummer BE06001231834322 van CADTM, met vermelding “Steun Mamadou Bah”.

 

 

Reacties plaatsen niet mogelijk