Komende evenementen

Brochures over het vrijhandelsverdrag EU-US

hilary_ttip_kaft28 april 2014 – De strijd tegen het afsluiten van een vrijhandels- en investeringsverdrag tussen de EU en de USA – bekend als TTIP –  wordt in de komende maanden een van de belangrijkste mobilisaties van de sociale bewegingen in Europa. Wie zich goed informeert, is meteen gemotiveerd! De pas verschenen brochure The Transatlantic Trade and Investment Partnership (een uitgaven van de Rosa Luxemburg Stiftung) is daarbij een uitstekende hulp. Bondig (36 blz) en helder komen de diverse aspecten van TTIP aan bod: deregulering op allerlei vlakken, aantasting van de democratie, uitzonderingsrechtbanken waarmee bedrijven overheden kunnen tot miljardenboetes laten veroordelen … Hier downloaden (2 MB, pdf).

Voor CNE_TTIP-kaftwie Frans leest, is er nog een tweede interessante brochure : Le traité transatlantique – Le comprendre pour le couler (31 blz). Deze werd uitgegeven door de CNE, christelijke bediendenbond in franstalig België. Men vindt er ook heel wat voorbeelden van de ervaringen met andere gelijkaardige verdragen, en bovendien de houding van de verschillende Belgische politieke partijen in het Europees Parlement: alleen Ecolo, Groen en PS stemden tegen een pro-TTIP-resolutie.   Hier downloaden (0,6 MB, pdf).

Tevergeefs zoekt men naar een gelijkaardige brochure in het Nederlands, bv. van het ABVV of het ACV. (Tips welkom op ons contactadres). In het ABVV-memorandum voor de verkiezingen wordt ook wel een heel andere toon aangeslagen dan in de CNE-brochure. De instemming van de sp.a met de TTIP-onderhandelingen zal daar wel niet vreemd aan zijn. In dit memorandum gaat het i.v.m. TTIP niet verder dan wat naïeve princiepsverklaringen: “Wij steunen het beginsel van de rechtvaardige handel, met het opnemen van een clausule voor naleving van de sociale en milieunormen in de vrijhandelsakkoorden. Dit moet het leidend principe zijn bij een transparante evaluatie over de huidige en toekomstige discussies over handelsakkoorden – of het nu bilaterale akkoorden van België, van Europa (bijvoorbeeld de onderhandelingen met de VS of met Canada) of ook multilaterale onderhandelingen binnen de WHO betreft.”  (hm)

Toegevoegd op 1 mei:
We kregen een reactie op de vraag naar nederlandstalige documentatie over TTIP. Lang Leve Europa vertaalde de korte samenvatting van de Engelstalige brochure, waarvoor hartelijk dank. Hieronder dus  The Transatlantic Trade and Investment Partnership in het kort en in het Nederlands:

 

 

Het Transatlantisch Handels- en Investerings Partnerschap (TTIP) is een uitgebreid vrijhandels en investeringsverdrag dat momenteel wordt onderhandeld – in het geheim – tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Het plan is om de onderhandelingsgesprekken zo snel mogelijk uit te voeren zonder gegevens uit te laten lekken naar het publieke domein, in de hoop dat de overeenkomst kan worden gesloten vóór de volken van Europa en de Verenigde Staten de ware omvang van de TTIP bedreiging kunnen achterhalen.

 Zoals ambtenaren van beide kanten erkennen, is het primaire doel van TTIP niet om handel te stimuleren door het wegnemen van handelstarieven tussen de EU en de VS, omdat deze al op minimaal niveau zijn. Het belangrijkste doel van TTIP is, naar hun eigen zeggen, in de regelgeving ‘barrières’ te verwijderen die de potentiële winst van transnationale ondernemingen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan beperken .

Maar deze ‘hindernissen’ zijn in werkelijkheid een aantal van onze meest gewaardeerde sociale normen en milieuvoorschriften, zoals arbeidsrechten, voedselveiligheidsregels (inclusief beperkingen op genetisch gemanipuleerd voedsel / GGO’s), voorschriften voor het gebruik van giftige chemicaliën, digitale privacy wetten en zelfs nieuwe bancaire garanties ingevoerd om een herhaling van de financiële crisis van 2008 te voorkomen. De inzet, in andere woorden, kan niet groter zijn.

 In aanvulling op deze dereguleringsagenda, wil het TTIP ook nieuwe markten creëren door openstelling van openbare diensten en aanbestedingsopdrachten van de overheid naar de concurrentie van multinationals, hierdoor dreigt een nieuwe golf van privatiseringen in belangrijke openbare sectoren, zoals die van gezondheid en onderwijs. Het meest verontrustende van alles, het TTIP wil buitenlandse investeerders een nieuw recht geven om soevereine regeringen voor ad hoc arbitrage tribunalen te dagen voor winstderving als gevolg van overheidsbeleid besluiten.

    Dit ‘Investeerder-Staat geschillenbeslechting’ (Investor State Dispute Settlements, ISDS) mechanisme verheft transnationaal kapitaal effectief naar een status die gelijkwaardig is aan de natiestaat zelf, en dreigt de meest elementaire beginselen van de democratie in de EU en de VS te ondermijnen.

    Het TTIP is dus correct begrepen niet op te vatten als een onderhandeling tussen twee concurrerende handelspartners, maar als een poging van transnationale ondernemingen om de markt aan beide zijden van de Atlantische Oceaan open te breken en te dereguleren. Er is groeiende bezorgdheid onder EU- en VS-burgers over de gevaren van TTIP, alle burgers worden aangemoedigd om in verzet te gaan door deel te nemen aan lokale campagnes tegen het TTIP, of deze te starten in hun eigen regio.

 

 

Reacties plaatsen niet mogelijk