Facebook

Gaan de EU-landen de banken weer redden? (deel 2)

Slechts 31% van de totale balans van banken in het eurogebied bestaat uit leningen aan de reële economie in dit gebied. We moeten ons bijgevolg afvragen welk nut de banksector ons bijbrengt, In ieder geval vertegenwoordigt hij een enorm risico, waar niet veel aan veranderde sinds het uitbreken van de bankencrisis in 2008.

Gaan de EU-landen de banken weer redden? (deel 1)

De vraag is niet of, maar wanneer de volgende financiële crisis eraan komt. Zijn de lessen geleerd uit de vorige? Zullen overheden – de belastingbetalers – niet langer moeten opdraaien voor het risicogedrag van de banken? Daaraan moet zeer ernstig getwijfeld worden …

De EU van crisis naar crisis: Italië

De Europese Commissie keurt de Italiaanse ontwerpbegroting af, een maatregel die niet van aard is om de rechtse regering bij de bevolking te discrediteren. Als er een nieuwe krachtmeting tussen de EU en een lidstaat ontstaat, gaat het in dit geval wel om een veel zwaarwegender economie dan de Griekse…

De nieuwe kapitaalregels voor de banken verhinderen crisissen even weinig als de vorige

Is het toezicht op de banken nu eindelijk van aard dat nieuwe financiële crisissen zo goed als uitgesloten zijn? De kritische financiële journalist Norbert Häring is daar helemaal niet van overtuigd…

Leugenachtige propaganda van de Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank schrikt er niet voor terug om via gepopulariseerde Youtube-filmpjes haar beleid als een sociaal succes voor te stellen. Propaganda in de slechtste betekenis, waar de leugenachtigheid van afdruipt.

Nieuwe bezems in Parijs en Berlijn: Brussel weldra in het nieuw?

Met Macron in het Elysée, een nieuwe regering in Berlijn en weldra verlost van het perfide Albion kunnen de Europese elites de draad terug opnemen voor hun ‘hervormingen’. Ze zijn het niet over alles eens, knopen zullen doorgehakt moeten worden. Welke, en wat moeten wij daarvan verwachten?

EU wil overheidsinitiatief volledig nekken

“Institutionaliseren van de Troika”, zo werd het voornemen van de EU genoemd om overheidsinvesteringen in de lidstaten zo goed als onmogelijk te maken. U wist hier niet van? Dat was ook de bedoeling van de EU…

Rome, 25 maart: Europese leiders vieren zichzelf

Zestig jaar EEG.De Europese leiders houden een feestje in Rome, Juncker trakteert met een Witboek over de toekomst van de EU, maar het zal niet in staat zijn de Europeanen in feeststemming te brengen.