Komende evenementen

EU 72 miljard € minder klimaatvriendelijk dan de Commissie beweert

31 mei 2022 – De Europese Rekenkamer, het orgaan dat het Europees budget en de financiële verrichtingen controleert, publiceerde een rapport dat een flinke domper zet op de geloofwaardigheid van de Europese Commissie in haar rapportering over de ‘Green Deal’. Voor de periode 2014 – 2020 zou ze minstens 20% van het budget spenderen aan de strijd tegen de klimaatopwarming. In 2021 meldde de Commissie 216 miljard € daaraan besteed te hebben, waardoor de doelstelling gehaald werd.
De auditors van de Rekenkamer komen echter tot een gevoelig andere conclusie: er werden voor 72 miljard € ten onrechte als klimaatmaatregelen opgetekend, zodat niet 20%, maar slechts 13% gehaald werd.

Het leeuwendeel (60 miljard) van deze overschatting heeft te maken met het deel van de landbouwuitgaven dat als klimaatuitgaven wordt beschouwd. Maar de auditors stellen vast dat de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw sinds 2010 niet verminderd is. Bepaalde uitgaven, bijvoorbeeld voor plattelandsontwikkeling, houden geen verband met het klimaat, en van andere wordt de positieve klimaatimpact fel overschat.
Een ander deel van het Europees budget wordt besteed aan netwerken (‘Connecting Europe’: transport, energie, telecommunicatie…) en de Commissie stelt zelf dat dit vooral bedoeld is voor het goed functioneren van de interne markt. Ze ‘oordeelt’ echter dat 70% daarvan (21 miljard €) het klimaat ten goede komt. Dit is een meer algemene kritiek: de Commissie hecht voor haar berekening een bepaalde coëfficiënt aan een soort maatregel, maar gaat niet na of dat doel ook bereikt wordt. Het is ook mogelijk dat bepaalde bedragen gebudgetteerd worden, maar dat het geld niet besteed wordt.

Voor de periode 2021-2027 heeft de EU haar ‘ambities’ nog hoger gesteld en zou ze 30% van het budget aan klimaat besteden. Maar de auditors zeggen dat ze nu al weinig vertrouwen hebben in rapportering daarover; er werden weliswaar enkele aanpassingen aangekondigd, maar volgens het rapport blijven de methodologische bezwaren voor de periode 2014-2020 grotendeels overeind voor de komende periode.

De Europese Commissie reageerde op het rapport van het Rekenhof, maar spreekt tegen dat haar klimaatrapportering onbetrouwbaar zou zijn. Ze blijft erbij dat de doelstelling van 20% van het budget voor klimaatdoeleinden gehaald werd. Wedden dat de 30% in 2027 ook zal gehaald worden? (hm)

 


 

 

Een reactie op “EU 72 miljard € minder klimaatvriendelijk dan de Commissie beweert”

  1. Tja wie schreef dat ook weer : ” tussen droom en daad ” ……… , Je laat ons weer eens iets ontdekken Herman en dat is dat “Jan met de pet ” the deal “zal betalen. De sancties tegen Rusland is niets anders dan het doordrukken van de “green deal” op de kap van de Burger. Dit zal gepaard gaan met een des-industrialisering is overduidelijk en daarbij de afbouw van de Welvaartstaat en (Schumpeter zal het niet oplossen).Poetin die lacht in zijn vuistjes the roebel doet het goed, de steenkool prijs is gestegen met 20% en meer en vergoed ruimschoots de EU boycot; voor gas en graan en petroleum idem.
    Maar de EU commissie heeft haar greep op de lidstaten versterkt en daar gaat het om. Technocraten die in een andere wereld leven beslissingen laten nemen zodat het kiesvee deze technocraten kan beschuldigen en niet zijn verkozen leiders bij de volgende verkiezingen want het is de schuld van Europa. In wat voor een clown wereld leven we ! En Poetin die is Europa liever kwijt dan Rijk want zo’n wispelturige klant kwijt spelen is geen verlies hij kan nu zijn energie steken in meer stabiele klanten. Het is een ervaring die menig commerciële directeur al eens heeft meegemaakt maar Europa denkt dat ze onmisbaar zijn voor Ruslands rijkdom wat een hoogmoed wat een dromers !

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *