Komende evenementen

Gespin van pro-Israëlische lobby in de EU

16 september 2021 – “De Europese Unie blijft miljoenen investeren in het onderwijssysteem van de Palestijnse Autoriteit zonder deze te vragen om op te houden met het indoctrineren van kinderen tot haat en moord”, aldus een bericht van het Israëlisch ministerie van buitenlandse zaken. En afgaande op diverse reacties vanuit Europese instellingen lijkt er hier iets zeer zorgwekkends aan de hand te zijn. De Hongaarse Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding Várhelyi vroeg de zaak te onderzoeken; diplomaten van de 27 lidstaten bogen zich over de kwestie en meer dan twintig Europarlementsleden schreven in juni een brief 1 aan Commissievoorzitter von der Leyen waarin ze zich zeer verontrust voelen over het misbruik van Europese geld. Ze zijn ook misnoegd omdat een studie die de EU over de zaak besteld had niet openbaar gemaakt werd, maar wel uitlekte in het Duitse magazine BILD.

Wie echter een gezond wantrouwen behoudt tegen het gespin van de zionistische lobby gaat beter te rade bij Martin Konecny van de onafhankelijke NGO European Middle East Project (EuMEP). In een opiniestuk in EUobserver legt hij uit hoe de vork in de steel zit. Als de geruchten over antisemitische standpunten in  Palestijnse schoolboeken toenamen, liet de Europese Commissie een studie uitvoeren door het Georg Eckert Institute, dat gespecialiseerd is in de analyse van schoolboeken. In 150 onderzochte boeken vond het instituut inderdaad twee als antisemitisch te karakteriseren uitingen. Maar terwijl de zionistische lobby (en BILD) deze analyse voorstelt als een duidelijke bevestiging van het antisemitisch gehalte van EU-gesponsorde Palestijnse schoolboeken, stelt EuMEP het volgende vast:

  • de studie wijst erop dat die statements in de nieuwe edities aangepast of verwijderd werden;
  • normaal doet het Georg Eckert Institute een tweezijdig onderzoek, bijvoorbeeld de voorstelling van Duitsland in Franse schoolboeken en omgekeerd van  Frankrijk in Duitse. Dit was nu niet gebeurd, de voorstelling van de Palestijnen in Israëlische schoolboeken komt er niet in voor. Een vroegere Amerikaanse studie die dat wel deed vond gelijkaardige niveaus van vooringenomenheid.
  • De studie bevestigt helemaal niet dat de Palestijnse schoolboeken aanzetten tot haat of geweld; er zijn “betwistbare trends, zoals het weglaten van Israël op Palestijnse landkaarten, of een positieve voorstelling van de Palestijnse gewapende strijd in het verleden, maar dat zijn fenomenen die men ook in de Israëlische samenleving en in de schoolboeken terugvindt.”

Zeer terecht merkt Martin Konecny op dat de EU zich bezighoudt met bijkomstigheden, terwijl de Israëlische overheid er geen geheim van maakt om met de illegale bezetting verder te gaan en in mei van dit jaar nog Gaza bestookte, met dodelijke slachtoffers en vernieling van infrastructuur tot gevolg. Dat hier niet een andere, pro- Palestijnse, lobby aan het woord is blijkt uit Konecny’s verwijzing naar echte problemen bij de Palestijnse Autoriteit, zoals het schrappen van de verkiezingen in mei, en het steeds meer autoritaire optreden tegen dissidenten. (hm)

 

NB: een lezer verwijst in een reactie naar een filmpje over schoolboeken in Israel. U vindt het hieronder. Over de geïnterviewde Nurit Peled-Elhanan, zie Wikipedia.

 


 

Voetnoten

  1. De meesten behoren tot de groep van de christendemocraten; daarnaast een aantal liberalen (Renew), Conservatieven en één sociaaldemocraat.

 

Een reactie op “Gespin van pro-Israëlische lobby in de EU”

  1. Het is van alle tijden. Hierbij een onderzoek dat de schoolboeken van Israëlische schoolkinderen belicht
    https://www.youtube.com/watch?v=pWKPRC-_oSg

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *