Facebook

3 days ago

Ander Europa

Retweeted Erik Wesselius (@erikwesselius):

»Italy’s organic crisis won’t be resolved until its underlying cause is grappled with: the fundamental incompatibility between Italy’s political economy and the single currency.« t.co/KPG0cNaa2n
... See MoreSee Less

View on Facebook

Parlementen nu toch betrokken bij CETA

6 juli 2016

In een vorig bericht meldden we het voornemen van de Europese Commissie om het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA) als een ‘EU only’ verdrag te beschouwen, waardoor er geen instemming van de nationale parlementen zou vereist zijn. De Commissie had deze houding al langer laten doorschemeren, en Juncker bevestigde dit nog op de Top van 28 juni. Maar gisteren bleek de Commissie  het zo grof niet meer te durven spelen. In de mededeling op de persconferentie stapte de Commissie weliswaar niet af van haar standpunt, maar “om een vlugge ondertekening en voorlopige inwerkingtreding toe te laten heeft de Commissie besloten om CETA als gemengd akkoord voor te stellen”, aldus handelscommissaris Malmström.  Die ondertekening zou dan gebeuren op de EU-Canada topbijeenkomst, waarschijnlijk op 27 oktober.  Na goedkeuring door de Ministerraad en het Europees Parlement kan het akkoord voorlopig in werking treden, zonder de goedkeuring van de nationale parlementen af te wachten.

Van waar deze toch wel spectaculaire draai die het ego van de Commissie bepaald geen goed doet? Men zou er een manoeuvre kunnen in zien dat inzet op de voorlopige inwerkingtreding. Dat zou o.a. ook de ISDS-clausule nieuwe versie, ICS, lanceren, en zo een opstap ervan naar het veel belangrijker akkoord met de Verenigde Staten (TTIP) kunnen betekenen. Maar er bestonden in sommige hoofdsteden, o.a. Parijs en Berlijn, ook al aarzelende houdingen tegen een snelle goedkeuring van CETA,  nu steeds meer burgers overtuigd zijn van de schadelijkheid van dergelijke akkoorden. In Roemenië en Bulgarije was er bovendien verontwaardiging dat Canada de visumplicht voor EU-burgers zou afschaffen, … behalve voor Roemenen en Bulgaren. Weinig regeringen zijn erg geliefd in Europa; een beetje inschikkelijkheid ten koste van de Commissie kan dus in deze post-Brexittijden wel aangewezen zijn. Deze wending toont onder andere aan hoe wendbaar zogezegd strikt juridische normen zijn in de EU. Een akkoord kan van juridisch statuut veranderen volgens de politieke noden van het moment.Wat er gebeurt als het Europees Hof van Justitie dan toch een andere mening zou zijn toegedaan is onduidelijk.

Hoe dan ook, nu CETA ook via de nationale parlementen moet passeren zal het burgerverzet, waarvan de actieradius in de eerste plaats nationaal is, een gemakkelijker speelveld hebben. CETA kelderen, en zo de TTIP-ambities van de Europese elites een zware slag toebrengen, is dat geen aanlokkelijk vooruitzicht ? (hm)

Toegevoegd op 7 juli: De reactie van 11.11.11, Europese Commissie omzeilt kritiek op handelsverdrag CETA en gebruikt achterdeur

Reacties plaatsen niet mogelijk