Facebook

78 Franse volksvertegenwoordigers tegen CETA

30 januari 2017

In La Tribune van zaterdag verscheen een standpunt van 78 Franse leden van het nationaal of Europees parlement, waarin ze zich uitspreken tegen het vrijhandelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada, en voor toekomstige progressistische handelsverdragen die garant staan voor de ecologische transitie, biodiversiteit en de mensenrechten. De parlementsleden behoren tot de linkerzijde van de PS, tot de groenen of radicaal links (Parti Communiste, Parti de Gauche). Ze willen ook dat het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie zich uitspreken over de wettelijkheid van het handelsverdrag met zijn speciale rechten voor buitenlandse inversteerders in geschillen met overheden.

Hieruit blijkt weer eens het conflict tussen de leiding van de Franse PS enerzijds, die harde voorstander is van CETA en TTIP, het gelijkaardig verdrag met de USA,  en een aanzienlijk deel van de partij anderzijds.  Het wordt steeds duidelijker dat de top van de Europese sociaaldemocratie CETA wil goedgekeurd zien, ook al komt ze daarmee in botsing met haar eigen basis en de burgerbewegingen in Europa die zich op alle mogelijke manieren tegen CETA en TTIP uitgesproken hebben. De SPD-top sprak zich in september al uit voor CETA. Van de stemming op 23 januari ll. in de commissie Internationale Handel van het Europees Parlement gaf de fractie van sociaaldemocraten (S&D) een wel zeer ‘partijdig’ verslag: alhoewel 5 sociaaldemocratische leden van de commissie tegen stemden, even veel als voor, vermeldde het communiqué dat S&D het pro-CETA standpunt van de commissie Internationale Handel goedkeurde. Wie sprak ook alweer over het post-truth tijdperk?

De stemming over CETA in de plenaire vergadering van het Europees Parlement zal naar verwachting op 15 februari plaats hebben, maar ook 15 maart is mogelijk. Maar zelfs dan is CETA  niet definitief goedgekeurd, aangezien ook de nationale parlementen zich moeten uitspreken. De druk moet dus onverminderd verdergezet worden. (hm)

Reacties plaatsen niet mogelijk