Komende evenementen

Altersummit: een Europees antwoord op een Europese bedreiging

 

Op 19 en 20 december zal er in Brussel weer een Europese hoogmis gevierd worden. Een zoveelste top waar de staats-en regeringsleiders en de voorzitters van de Europese Raad en Commissie weer maar eens een vervolg aan hun beleid breien. Een nieuw verlengstuk voor hun soberheidspolitiek, zonder om te zien naar de toenemende armoede onder de bevolking, zonder acht te slaan op de waarschuwingen van economisten allerhand. De Europese pletwals rolt verder, maakt samenlevingen en economieën kapot, maar heeft wel de bankiers en hun bonussen gered.

Een top voor de wapenlobby en tegen de Europese bevolking

En waarover willen ze het zoal hebben op hun decembertop? Vooreerst over bewapening. De Europese Unie, winnaar van de Nobelprijs van de vrede in 2012, bespreekt de versterking van de Europese wapenindustrie! Een geruststellende gedachte voor de legers werklozen die hun levensomstandigheden van dag tot dag zien aftakelen: Europa zal hen beschermen tegen een nog verder te bepalen vijand.

Tweede gespreksonderwerp: de competitiviteit, flexibele arbeidsmarkten, precaire contracten, dalende lonen, uitgerangeerde vakbonden, uitgeholde sociale zekerheid. Alsof de concurrentie tussen de Europese landen nog niet groot genoeg is wordt er door de Commissie onderhandeld over een transatlantische vrijhandelszone. Meer handel, minder voedselveiligheid, lagere milieunormen, en zelfs uitgebreide bevoegdheden voor de multinationals om via uitzonderingsrechtbanken kolossale schadevergoedingen te eisen van overheden als hun winsten ‘bedreigd’ worden.

Wat blijft er over van de parlementaire democratie eenmaal de begrotingen vastgelegd worden door de Europese Commissie,  en de sociaal-economische politiek door een meerjarencontract onder supervisie van het Europees Hof van Justitie? Waar is de democratie als het begrotingsverdrag (VSCG) goedgekeurd wordt zonder noemenswaardig debat? Als het transatlantisch verdrag zelfs niet eens aan de nationale parlementen zal voorgelegd worden? Gelukkig is er een groeiend verzet tegen zoveel misprijzen voor democratie en sociaal beleid.

Een Europese sociale beweging als antwoord

 In het voorbije jaar zijn meer dan honderd organisaties, vakbonden en NGO’s uit twintig Europese landen bijeengekomen en ze zijn bezig met de uitbouw van een netwerk dat de krachtsverhoudingen moet wijzigen en het neoliberaal beleid doen ophouden. Het initiatief heet Altersummit (www.altersummit.eu), en maakte zijn plannen bekend met een Manifest op een alternatieve topbijeenkomst in Athene in juni 2013. Het Manifest is niet alleen een aanklacht tegen een Europa gedomineerd door een neoliberale oligarchie, maar het stelt ook een reeks oplossingen voor op het vlak van democratie, economie en sociaal beleid. Het Manifest is ons antwoord op de dictatuur van de schulden en de financiĂ«le markten, op de toenemende ongelijkheid en het dodelijke vluchtelingenbeleid. Concreet wil Altersummit in 2014 de strijd aangaan op drie vlakken: het verwerpen van het transatlantisch vrijhandelsverdrag, het verzet tegen de soberheidspolitiek en samen met alle progressieve krachten in Europa de opkomst van extreem-rechts bestrijden.

Een concrete oproep: verzet tegen de top, tegen het besparingsbeleid en tegen het vrijhandelsverdrag

Er is een concreet mikpunt voor organisaties die zich tegen de Europese afbraak politiek willen verzetten: de Europese top van december. Een hele reeks deelnemende organisaties van Altersummit zijn ingegaan op de oproep van het platform D19-20 om deze top te boycotten. D19-20 brengt de krachten bijeen van landbouwers, vakbonden en sociale organisaties. Op 19 december zullen ze de belangrijkste toegangswegen naar de Europese wijk blokkeren. Andere leden van Altersummit zullen op diverse wijzen hun verzet uiten tegen de soberheidspolitiek en het vrijhandelsverdrag. Tegelijk voeren vredesactivisten op verschillende plaatsen in de Europese wijk actie tegen de militarisering van de EU en de greep van de wapenindustrie op het Europees beleid.

Elk Europees project dat zich tegen de democratische wil van de volkeren verzet is tot mislukken gedoemd. De Europese beleidsmakers hebben voor een uitzichtloze koers gekozen, met nog meer ongelijkheid, wat een voedingsbodem is voor fascistische groepen. We hebben besloten de strijd aan te gaan voor ons alternatief, voor democratie en voor een menswaardig bestaan van iedereen in Europa.

Belgische ondertekenaars  van het manifest van Altersummit :

Ander Europa, Association culturelle J. Jacquemotte – ACJJ, Attac Belgique/België, C.N.C.D., CAE – Comité Action Europe, CIRE, Felipe Van Keirsbilck (CNE CSC), Jean-Marc Sengier (CSC Brabant Wallon), Guy Tordeur (CSC Bruxelles), Eugène Ernst (CSC Enseignement), Econosphères, Alain Clauwaert & Paul Lootens (FGTB – Centrale Générale), Thierry Bodson (IW FGTB Wallonne), Global Social Justice, Masereelfonds, MOC, Observatoire Social Européen,

Andere organisaties die dit standpunt ondertekenden: Climaxi, FairFin, Motief, Vrede vzw, Vredesactie.

 

Reacties plaatsen niet mogelijk

%d bloggers liken dit: