Evenementen

Facebook

2 days ago

Ander Europa

Merci ABVV-Metaal voor de steun!

20/9➡️Global Strike For Future Belgium III
... Lees meerSee Less

Bekijk op Facebook

Ander Europa hield redactieberaad

De Nederlandse en Vlaamse redacteuren van Ander Europa kwamen op zaterdag 21 januari bijeen in Antwerpen. Redactiewerk leent zich goed voor online-overleg, maar het is ook nuttig af en toe de koppen bij elkaar te steken.

In de voormiddag hebben we het gehad over onze website als dusdanig, het artikelaanbod en de belangstelling ervoor, technische en financiële aangelegenheden, verdere bekendmaking, enzovoorts. We publiceerden gemiddeld 16 artikels per maand, voor de helft kortere nieuwsberichten, voor de andere helft uitgebreidere artikels. Terwijl in 2015 Griekenland bovenaan in het aanbod stond, kwamen in 2016 vooral aan bod: de vrijhandelsverdragen (TTIP, CETA), het verzet tegen de EU (DiEM25, Plan B, Alter Summit, Lexit, Brexit…), financiële en monetaire onderwerpen, en de EU-aanpak van vluchtelingen. Met ‘boekvoorstellingen’ openden we een nieuwe rubriek; ook nieuw waren een aantal door ons in het Nederlands ondertitelde videos.

Ander Europa kan rekenen op gemiddeld een 5000 ‘views’ per maand, met uitschieters tot 10.000. Daar moet een onbekend aantal lezers aan toegevoegd worden die bereikt worden via overname van artikels door andere sites. We stellen ook vast dat de aankondigingen van debatten of manifestaties in onze kalender vrij vaak geraadpleegd worden.

Degelijke beveiliging tegen ‘hacking’ wordt steeds belangrijker. We hebben daarom een onderhoudscontract afgesloten met een professional. Samen met het abonnement bij de provider zijn dit onze belangrijkste uitgaven (ongeveer 500 €/jaar), aangezien de redacteuren onbezoldigd werken en voor documentatie, abonnementen, verplaatsingen en IT-infrastructuur zelf instaan. We zullen daarom via onze Nieuwsbrief regelmatig een oproep doen aan de lezers om ons financieel te steunen. Ook kleine bijdragen zijn steeds welkom via Steun ons.

We beslisten ook de Nieuwsbrief vaker en regelmatiger te laten verschijnen. We vermoeden immers, ook uit eigen ervaring, dat een mailbericht over de recente nieuwe toevoegingen voor veel mensen handiger is dan de site regelmatig te bezoeken.

In de namiddag hadden we een meer inhoudelijke discussie over de politieke ontwikkelingen in de Europese Unie. We stellen vast dat die – zeker in het ‘verkiezingsjaar 2017 (Nederland, Frankrijk, Duitsland) – vooral in de lidstaten bepaald worden. Daaraan koppelden we ook de discussie over de perspectieven voor linkse initiatieven op Europese schaal (Alter Summit, DiEM25, Plan B, Partij van Europees Links, …), initiatieven waar we in ieder geval verder aandacht zullen blijven aan besteden. We hadden het ook over het catastrofale vluchtelingen- en asielbeleid van de EU en haar lidstaten, en de houding van linkse partijen daarbij (de opvallende verschillen bv. tussen de Nederlandse SP en de Belgische PVDA).

Druk dit bericht af Druk dit bericht af

Reacties plaatsen niet mogelijk