Facebook

Armoedebestrijding in de EU

21 oktober 2011

21 oktober 2011 – Eén van de doelstellingen van het EU-tienjarenplan ‘Europa 2020’ is tegen 2020 het aantal armen met twintig miljoen te verminderen. Niet erg ambitieus als men weet dat ” het aantal mensen in staat van uitsluiting of armoede kan worden becijferd op 120 miljoen”, zoals de ministers van sociale zaken van  de EU in 2010 toegaven (terwijl officieel over “slechts” 85 miljoen wordt gesproken).

Toch is het zeer de vraag of het weinig ambitieuze doel zal worden gehaald. Zelfs een aalmoezenpolitiek onder de vorm van voedselbedeling wordt nu afgebouwd, en houdt slechts 113 miljoen € over van de vroegere 500 miljoen (0,09% in plaats van 0,4% van de Europese begroting). De achtergrond is de volgende. Sinds 1987 werd een deel van de Europese landbouwoverschotten via  voedselbanken en caritatieve organisaties bezorgd aan  armen;  momenteel zouden zo ’n 18 miljoen mensen aldus bereikt worden. Maar het Europese Hof van Justitie oordeelde op een vraag van Duitsland en Zweden dat deze praktijk onwettig was. De Europese Commissie heeft dan een alternatief voorstel uitgewerkt om de post van 500 miljoen te kunnen in stand houden. Het is dit voorstel dat gisteren (20 okt) door 6 landen werd weggestemd: Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, Tsjechië en Zweden.

De Duitse minister van landbouw, Ilse Aigner, verklaarde: “Armenhulp is belangrijk, maar is een opdracht voor de lidstaten. In Duitsland gebeurt dit met overheidsgeld, en zo hoort het ook. We willen geen sociale politiek op Europees vlak.”

Pech voor degenen die tegen alle evidentie in de Europese Unie blijven voorstellen als een bron van sociale vooruitgang, maar nog meer pech voor de miljoenen mensen die zelfs deze kruimels van de tafels der rijken niet meer zullen ontvangen. (hm)

Reacties plaatsen niet mogelijk