Facebook

Attac Frankrijk over invoering Tobintaks in EU

1 februari 2013

1 februari 2013. Attac Frankrijk reageert verheugd op de beslissing van de Raad Ecofin van de Europese Unie (de Raad bevoegd voor Economische en Financiële zaken) via de procedure van de versterkte samenwerking over te gaan tot de invoering van een belasting op financiële transacties (de ‘Tobintaks’) in (een deel van) de EU. Elf Europese landen doen vooralsnog mee.
Attac Frankrijk is vooral blij omdat hiermee bewezen is dat ook in deze moeilijke tijden het mogelijk is een ‘andere politiek’ af te dwingen, als de samenleving maar vastbesloten genoeg is. Toen 15 jaar geleden het voorstel voor het eerst werd geopperd werd het door zowat alle beleidsmensen en opiniemakers als onmogelijk van de hand gewezen.
Ook het konkrete voorstel zoals het nu in de EU op tafel ligt wordt door Attac positief beoordeeld. De aanslagvoet van 0,1 procent op elk verhandelen van aandelen en obligaties is bijvoorbeeld goed. Positief is ook dat alle financiële verrichtingen van alle financiële spelers, ook van de speculanten, belast zullen worden, in het land waar de verrichting werd uitgevoerd.
Toch is er ook kritiek. Zo is de aanslagvoet in het voorstel van de Europese Commissie op afgeleide producten maar 0,01 procent, zodat speculatie en instabiliteit op de financiële markten slechts beperkt worden tegengegaan. Handel in deviesen valt helemaal buiten het voorstel.
Tenslotte stelt Attac vast dat deze belasting zeker niet volstaat om de huidige crisis op te lossen. Daarvoor zijn diepergaande hervormingen nodig.
Het originele bericht van Attac Frankrijk in het Frans vind je hier. (fs)

Reacties plaatsen niet mogelijk