Facebook

Barroso: “geef niet toe aan populisme”

5 maart 2013

5 maart 2013 – Op een forum georganiseerd door Reuters riep Barroso naar aanleiding van de Italiaanse verkiezingen opnieuw op “niet toe te geven aan populisme”. Om te bewijzen dat de soberheidspolitiek werkt verwees hij naar het feit dat het tekort op de lopende rekening van landen als Portugal, Spanje, Italië en Griekenland gedaald is, terwijl Ierland zelfs een overschot boekt. Ook zou het Zuiden van Europa een deel van zijn achterstand tegenover het Noorden inzake concurrentiekracht hebben goedgemaakt.
Paul Taylor van Reuters gaat hier in een artikel op in. Hij merkt op dat het tekort op de lopende rekening van deze landen vooral gedaald is omdat zij minder importeren, wat een gevolg is van de dalende vraag. Hun arbeidskosten zijn gemiddeld gedaald omdat er massaal werd afgedankt in de minder productieve sectoren, en niet zozeer omdat de arbeidsproductiviteit gestegen zou zijn. Van een echte inhaalbeweging is dus geen sprake.
Bovendien staat de export in een land als Spanje of Portugal slechts voor 20 procent van de output, terwijl dit in Duitsland het dubbele is. Het is dus niet via de export dat je die landen uit het dal trekt.
Maar dit maakt Barroso en Co allemaal niet uit. Hun prioriteit is ervoor te zorgen dat Ierland en Portugal zo snel mogelijk opnieuw toegang krijgen tot de kapitaalmarkten, om zo de financiële reddingsoperatie van de trojka tot een succes te verklaren. Die landen zijn dan immers niet meer afhankelijk van Europese noodhulp. Desnoods wordt de schuld van die landen daartoe over een langere termijn uitgesmeerd, ook al komt dit erop neer dat de bevolking extra betaalt, zij het later. (fs) 

Reacties plaatsen niet mogelijk