Recente reacties

op “Steun aan Israel, deel van de EU-canon” (10 nov.)

 

 

Komende evenementen

Bij de riddering van Tony Blair (Tony Bliar)

13 juni 2022 – Vandaag werd Tony Blair door de Britse Queen geridderd als Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter, “voor de diensten bewezen aan de Britse natie” tijdens zijn premierschap van 1997 tot 2007. Een van die diensten was zijn land aan de zijde van het Pentagon in de Irakoorlog te sleuren op basis van leugens over Saddam Husseins ‘weapons of mass destruction’. Een petitie tegen Blairs ridderschap (‘de man die het minst een publieke verering verdient’) kreeg meer dan 1,5 miljoen handtekeningen, en vandaag voerde de Stop the War Coalition samen met de Free Assange beweging actie tegen ‘Bliar’ bij Windsor Castle. Maar dat is voor de Britse kroon natuurlijk geen reden om de kerel niet te huldigen.

Aan het belachelijk vertoon geënsceneerd door het levend fossiel dat de Britse monarchie is zouden we hier normaal geen woord vuil maken, maar Tony Blair was niet alleen Brits premier, maar ook leider van de Labour Party in de periode 1994-2007. Deze man leidde een van de grootste arbeiderspartijen van Europa! En in die hoedanigheid toonde hij zich een waardig opvolger van … Margaret Thatcher en John Major. De ‘Derde Weg’ was die van een neoliberaal beleid onder de auspiciën van de sociaaldemocratie. Om de welfare state te redden moest hij afgebroken worden, openbare diensten zouden veel dienstbaarder worden in privé-handen… Men weet ondertussen tot welke debacles dit leidde voor het geprivatiseerd spoor, voor de gezondheidszorg (NHS), voor de ‘geflexibiliseerde’ arbeidsrelaties. Voor Blair himself was zijn carrière wel een succes, want hij vergaarde naar schatting al zo ‘n 50 miljoen £, met o.a. zijn rol als adviseur voor de investeringsbank JPMorgan Chase.

Werd Labour ‘gekaapt’ door Blair? Zo kan men het niet voorstellen; het is veel meer zo dat Labour permanent gekaapt wordt door het andere kamp, dat van de kapitalistische belangen en het antisociaal beleid. De huidige Labourleider, Keir Starmer (zelf al geridderd) vindt niet alleen dat Blair de hoge eer ‘verdiend’ heeft, maar Sir Starmer  heeft meegeholpen aan de lastercampagne wegens ‘antisemitisme’ tegen zijn voorganger Jeremy Corbyn en hem uit de partij gezet! De enige authentieke sociaaldemocratische politicus in jaren werd uit Labour gegooid!

Het kapen van een arbeiderspartij door het tegenkamp is ook geen Brits monopolie. Als spiegelbeeld van Blair in Groot-Brittannië was er Gerhard Schröder in Duitsland. Met zijn Hartz IV, zijn mini-jobs en mini-lonen was hij de gangmaker van het Duits neoliberale beleid, en wat zijn persoonlijke carrière betreft is die misschien nog ‘geslaagder dan die van Blair, dank zij diensten voor vriend Poetin en zijn gashandel, adviseur voor de Rotschild bank, en nog zo een en ander. Frankrijk? François Hollande, een soort man zonder eigenschappen maar die het toch tot president schopte, had het privé over armen als ‘die zonder tanden’. Haha, goede grap voor een socialistisch leider. Zijn partijgenoot Dominique Strauss-Kahn (‘DSK’) bracht het zelfs tot directeur-generaal van het IMF, maar kreeg wat moeilijkheden door het verkrachten van (o.a.) een kamermeisje en de fraude-affaire van zijn investeringsmaatschappij LSK. In kleinere landen zijn de schandalen meestal wat kleiner. De Belgische Willy Claes, die het toch tot secretaris-generaal van de NATO schopte, moest helaas na een jaar aftreden wegens een smeergeldaffaire voor wapenaankoop. Jammer, hij had als NATO-baas nog zoveel kunnen presteren voor de arbeidersklasse! En PvdA-er Wim Kok was de wegbereider van de Derde Weg in Nederland. Na deze prestatie voor de werkende klasse bood hij ter compensatie zijn diensten aan aan Shell, KLM, ING…

Er wordt vaak gezegd dat de rol van de arbeidersbeweging en de arbeidende klasse in haar geheel als sociale kracht achter een maatschappelijk emancipatorisch project uitgespeeld is. Maar hoe kan men dat beweren zolang die rol niet eens opgenomen wordt, en integendeel ten dienste gesteld wordt van de tegenstanders? (hm)

 


 

 

Een reactie op “Bij de riddering van Tony Blair (Tony Bliar)”

 1. Herman, mijn oprechte waardering voor deze indringende geformuleerde waarneming over het lot van het Linkse gedachtengoed in de politiek.
  Als we terugblikken in onze Belgische geschiedenis dan moeten we ook vaststellen dat de meeste overheidsbedrijven werden geprivatiseerd door regeringen met socialisten & christen democraten zonder liberalen alsook met liberalen en socialisten zonder de CVP in de regering!
  Hoe komt het toch dat een minderheid zich kan verrijken op de kap van de meerderheid ? Zou het kunnen dat het is omdat de liberale – en neoliberale ideologie niet complex is, hun woordgebruik bevattelijk, en dus is eveneens hun ideologie gemakkelijk te verwoorden door de media. Zolang het neoliberalisme zijn objectieven kan handhaven van : “de markt bepaalt alles” is alles OK. Maar wanneer deze marktconforme democratie wordt gedwarsboomd dan blijkt de Democratie een lege huls en zijn Bijzondere machten en zelfs dictatuur niet uit te sluiten en wordt het strafrecht in funktie gesteld van deze dictatuur en worden niet volgzame als vijanden van de Staat beschouwd herinner je nog de interventie van Wilmes en De Croo tov PVDA/PTB ? Daarenboven zal een grote meerderheid een neiging hebben om zelfs betere alternatieven op te offeren aan de Zekerheid naar een status quo. Om onzekerheid op te wekken is er een uitstekend werktuig dat zijn de MEDIA. Met die “status quo bias “ttz wat we bezitten willen we graag behouden, zelfs wanneer er een aantrekkelijk alternatief tegenover staat wordt handig gebruikt in de politiek. De status quo wint het van de vernieuwing is een fenomeen dat ook de Linkse zeer goed weten te bespelen.
  De intelligente weg om volgzame burgers te schapen is het spectrum van meningen begrenzen. Maar binnen die grenzen laat de Elite toe dat er levendige debatten worden gevoerd. Zelfs kritische en afwijkende standpunten innemen wordt toegelaten. Het geeft de mens het gevoel dat er vrijheid van denken en meningen heerst, maar er is een onzichtbare lijn getrokken tot hoever men mag gaan . Het doel van deze onzichtbare beperking is niet een bepaalde ideologie door te drukken maar wel het publieke debat zodanig in te perken of te begeleiden dat de heersende klasse niet in gevaar komt en dat alternatieven onzichtbaar worden! Zie bv het lot van Roberto D’Orazio die er zogezegd over ging :https://nl.wikipedia.org/wiki/Roberto_D%27Orazio
  Onze Linkse leiders behoren tot wat men noemt de FABIAN SOCIETY : https://en.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society
  Een heersende beschaving wordt altijd verlangd en nagebootst door de overheerste. Deze beschaving dringt zich niet op want dan zou het een bezetting zijn. Het is haar structuur haar way of live die het zo aantrekkelijk maakt. Geen enkele hervorming hoe goed gemeend ze ook moge zijn , zal de essentie van het kapitalisme wijzigen: namelijk de verrijking van de bezittende klasse door de uitbuiting van de werkende klasse. De inflatie die we vandaag de dag ondervinden is niets anders dan een aanval door de leidende klasse op “de werkende klasse “wiens uitgave patroon drastisch wordt gewijzigd en Links speelt daar in mee !

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: