Facebook

Bijeenkomst Ander Europa

26 december 2016

Op zaterdag 21 januari steken de medewerkers van Ander Europa de koppen nog eens bij elkaar. In de voormiddag bespreken we de eerder praktische aspecten van onze website, zoals het inhoudelijk aanbod van het voorbije jaar, de financiën, bezoekersaantallen enz.

In de namiddag willen we een  bredere discussie voeren, en we nodigen daarvoor ook niet-redactieleden uit, jou onder andere. Het blijft immers onze bedoeling van Ander Europa een open platform te maken voor de linkerzijde over de ontwikkelingen in Europa: informatie, analyse, debat. Wij willen ruimte bieden aan alle verschillende stemmen daarover aan de linkerzijde, om op die manier bij te dragen tot het verzet tegen het neoliberale Europa.

Je kunt tijdens de discussie alles aanbrengen wat je belangrijk vindt in dit verband. Enkele suggesties:

  • Is de website van Ander Europa nuttig? Wat kan beter? Opmerkingen over taalgebruik, keuze van de onderwerpen, stijl van de artikels, …
  • Zouden we nog andere initiatieven moeten nemen dan het publiceren van artikels?
  • Wat denken mensen uit je omgeving (werk, vakbond, vereniging…) over de EU? Kunnen we daarop beter inspelen?
  • Ben je zelf thuis in een bepaald facet van de Europese politiek en wil je daarover af en toe berichten?
  • Wat zal in 2017 belangrijk worden in Europa, en wat kunnen we daarrond doen?
  • Kan er in België / Nederland iets op gang komen via Europese initiatieven zoals Plan B, DiEM25, Alter Summit…?

 

Deze discussie gaat door op zaterdag 21 januari 2017, van 14 tot 17u, in de lokalen van
Volkshogeschool Elcker-Ik, Breughelstraat 31-33 te 2018 Antwerpen

(een kwartiertje stappen vanaf het Centraal Station).

Je bent van harte welkom; graag een bevestiging van je aanwezigheid via info@www.andereuropa.org

Als aanzet voor een gesprek over de toestand in Europa kan je deze insteek nemen:
In 2017 bepalen verkiezingen het ritme van de crisis van de EU. Deze crisis neemt steeds meer de vorm aan van een confrontatie tussen de neoliberale aanpak van de Europese eenmaking – eenmaking met de markt als motor en ‘open grenzen’ als motto -, en voornamelijk rechtse krachten die opkomen voor een nationale terugplooi en nieuwe muren. De Europese elites zijn verdeeld. Wisseloplossingen dienen zich reeds aan: meer macht terugkoppelen naar de lidstaten, Duitsland als primus inter pares om de marsrichting aan te geven, een nieuwe hiërarchie met kernlanden en perifere zones.
Als het effectief wil tussenkomen in deze crisis kan links zich niet beperken tot het sociale, maar moet zij het voortouw nemen in het maatschappelijk debat over vluchtelingen en migranten, terrorisme en grenzen, racisme en vreemdelingenhaat.”

Groet,

De redactie van de website

Reacties plaatsen niet mogelijk