ACOD tegen het “Europa van de achteruitgang”

De Belgische socialistische vakbonden van de openbare diensten, ACOD aan Vlaamse en CGSP aan Franstalige kant, hielden op 14-15 juni hun federaal statutair congres. Daar werd onder andere een motie aangenomen tegen het Europees stabiliteitsmechanisme ESM en het Begrotingspact. ACOD neemt daarmee hetzelfde standpunt in als de Duitse dienstenbond ver.di. We geven de motie integraal…

Monti II-verordening: Europa beraamt frontale aanval op stakingsrecht

overgenomen van de website van Comac (21 februari 2012) Terwijl er een crisis zonder voorgaande door Europa raast, bereidt de Europese Commissie in alle stilte een aanval voor op het stakingsrecht. Met het zogenaamde Monti II-voorstel wil de Europese Unie stakingen tegen sociale dumping door grensoverschrijdende ondernemingen laten verbieden. Begin januari lekte een voorstel uit…

Brussel wil staking inperken

door Patrick Humblet, professor aan de rechtsfaculteit van de Rijksuniversiteit Gent 13 februari 2012 Overgenomen van de website van Vonk,  Onder deze kop luidt FNV (de Nederlandse vakbondscentrale) de alarmbel op zijn website. In een notendop komt het erop neer dat de Europese Commissie een tekst voorbereidt om het stakingsrecht aan banden te leggen. Waarschijnlijk…

Uiteenzetting door Christos Triantafillou (Griekse vakbond GSEE)

Eind december 2011 gaf Christos Triantafillou, economist en medewerker van het labour institute van de vakbond GSEE , een uiteenzetting voor de vormingswerkers van het ABVV. Hij had het over de oorzaken van de Griekse crisis en de gevolgen van de saneringsgolven voor de bevolking. Een korte weergave verscheen in De Nieuwe Werker, ledenblad van…

Een voorstel voor de Europese syndicale actiedag van 29 februari

Het hier volgend voorstel werd op 4 februari ten persoonlijken titel gelanceerd op facebook door Felipe Van Keirsbilck, secretaris-generaal van de CNE (bediendenbond van  de Franstalige christelijke vakbond CSC, evenknie van LBC aan Vlaamse kant); zie de oorspronkelijke tekst in het Frans op http://www.facebook.com/note.php?note_id=355847817766249 . Van Keirsbilck stelt zich terecht een praktische maar essentiële vraag:…

LBC: Europese loonnorm is zwaard van Damocles boven hoofden werknemers

In Ons Recht van februari 2012 (maandblad van de Landelijke Bediendencentrale LBC, bediendenbond van de christelijke vakbond ACV in Vlaanderen) verscheen een interessant interview met Nancy Pauwels, economiste op de studiedienst van deze bond. Ze heeft het over één aspect van het ‘Europees economisch bestuur’, nl. het macroeconomisch toezicht dat de Europese Commissie (EC) voortaan…

Verklaring van het Europees Vakverbond, 5 december 2011

Brussel, 5 december 2011 Geachte Presidenten, Geachte Eerste Ministers, Geachte Voorzitter Barroso, Geachte Voorzitter Van Rompuy,   [brief per e-mail] CC: aan de voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitters van de parlementaire commissies,   Vanwege het Europees Vakverbond doen wij een dringende oproep tot U, leiders van de Europese Unie, op de vooravond…

Het Europese syndicalisme steekt de Rubicon over

door Anne Dufresne (*), september 2011 Het artikel verscheen in het nummer 71 (sept-okt 2011) van het tijdschrift Politique; met dank voor de toelating voor overname. Vertaald uit het Frans door Natan Hertogen. Het was Julius Caesar die, toen hij besliste de macht in Rome te grijpen, met zijn legioenen de Rubicon overstak in het…

%d bloggers liken dit: