Komende evenementen

De EU, voorvechter van de rechten van de … grote bedrijven

Een van de meest onzinnige argumenten waarom “we” de Europese Unie zouden nodig hebben is dat het de enige mogelijkheid zou zijn om ons te weer te stellen tegen de ‘globalisering’. Multinationale bedrijven zijn zo sterk geworden, hun zakencijfers zijn vaak een veelvoud van het Bruto Binnenlands Product van individuele staten, dat alleen het gezamenlijk eensgezind optreden van de Europese staten daartegen een dam kan opwerpen. Gelukkig hebben we de EU, die ons, Europeanen, beschermt tegen een al te grote invloed van het bedrijfsleven. Bovendien is er met het aantreden van Donald Trump in het Witte Huis alleen nog de EU over om de waarden van solidariteit en mensenrechten wereldwijd  te verdedigen.

Zo klinkt het in de EU-propaganda. Hoe hypocriet dit verhaaltje is bleek onlangs nog, toen Zuid-Amerikaanse kerkelijke prelaten de EU-leiders in Brussel kwamen smeken  om een constructieve houding aan te nemen bij de onderhandelingen binnen de Verenigde Naties voor een bindend verdrag over transnationale bedrijven. Via dit instrument zou er een internationaal gerechtshof kunnen opgericht worden waardoor slachtoffers van mensenrechtenschendingen door multinationals zich tot het gerecht zouden kunnen richten. Maar de Europese regeringen scharen zich achter de Brusselse bureaucratie om zich met alle middelen te verzetten tegen dergelijk akkoord. Niet alleen in Europa zelf worden met de hulp van de EU een half miljard mensen onderworpen aan de dictatuur van de grote bedrijven, ook wereldwijd wil de EU deze dictatuur met alle middelen verdedigen. Het zijn immers ook ‘onze bedrijven die anders de dupe dreigen te worden van allerlei schadeclaims door mensen en gemeenschappen die beweren het slachtoffer te zijn van de winsthonger van deze bedrijven.

Klikken om down te loaden (40 blz, pdf)

Door samenwerking hebben een aantal ngo’s nu een studie uitgebracht,  The EU and the Corporate Impunity Nexus, die nauwgezet uitlegt waarover het gaat. De EU verdedigt via haar External Action Service wereldwijd de belangen van de grote bedrijven, en verzet zich daarom met alle middelen tegen een bindend VN-verdrag ter ondersteuning van de slachtoffers van schendingen van mensenrechten of milieuschade door multinationals. Veel Europese burgers, en ook het Europees Parlement, staan achter een dergelijk verdrag, maar democratie is voor de EU van geen tel als bedrijfsbelangen op het spel staan. (hm)

 

Reacties plaatsen niet mogelijk

%d bloggers liken dit: