Komende evenementen

Europa: vluchtelingen beletten om naar hier te komen, dat is ons doel

door Pol Van Camp, mei 2015 (*)

De ramp met de 900 bootvluchtelingen heeft weer veel ¬†emoties en discussies losgeweekt. Onmiddellijk waren er ¬†ook heel wat commentaren van verschillende Europese ¬†leiders. Alle politici vonden het een menselijk drama en in ¬†vele parlementen werd er een minuut stilte gehouden. ¬†Ontroerend… maar de hypocrisie van de politici wordt iets ¬†te veel voor een simpele mens. Ik moest onwillekeurig ¬†terugdenken aan de ramp op Lampedusa van enkele jaren ¬†geleden in 2012. Toen kwamen er 500 bootvluchtelingen ¬†om het leven bij een scheepsramp. Ook toen was de ¬†verontwaardiging groot, ook toen was de roep om een ¬†ambitieuzer Europees migratiebeleid luid. Vandaag, drie ¬†jaar later, sterven in √©√©n week tijd 1500 mensen op ¬†dezelfde manier. Wat hebben de Europese lidstaten de ¬†afgelopen drie jaar gedaan, of beter: wat hebben ze niet ¬†gedaan? Wat ze wel gedaan hebben, is het afschaffen van ¬†‚ÄėOperatie Mare Nostrum‚Äô. Deze operatie omvatte ¬†reddingsoperaties, destijds opgezet door de Italiaanse ¬†overheid om zeevluchtelingen actief op te sporen √©n te ¬†redden, en met succes. Europa moest hier echter niet meer ¬†van weten: ‚ÄėGrenzen afsluiten en controleren‚Äô, d√°t was het ¬†doel.

Dit keer zag het er naar uit dat het misschien anders zou ¬†lopen… Europa riep onmiddellijk de ministers van alle EU- landen samen en ook de regeringsleiders organiseerden ¬†binnen de week een top. In mijn dromen zag ik al het ¬†scenario of stappenplan dat Europa zou uitwerken en … ¬†toepassen. Eerst zouden er uiteraard grote ¬†herdenkingsplechtigheden plaatsvinden in alle ¬†wereldsteden, voor alle slachtoffers met ¬†vertegenwoordigers van alle regeringen en alle religies. ¬†Uiteindelijk waren er immers op een week tijd evenveel ¬†mensen verdronken als destijds bij het zinken van de ¬†Titanic. Het feit dat het nu om arme, zwarte vluchtelingen ¬†ging in plaats van rijke blanken zou daar toch niets aan ¬†mogen veranderen. Er zou vast ook wel een grote mars in ¬†Parijs plaatshebben zoals meteen na de aanslag. Toen ¬†waren er slechts enkele dodelijke slachtoffers en toch ¬†stapten vele wereldleiders mee op. Het ging tenslotte over ¬†een groot goed: vrijheid van meningsuiting. Ik zag dit alles ¬†ook nu gebeuren, iedereen met een plakkaat ‚ÄúJe suis ¬†r√©fugi√©‚ÄĚ. Het ging tenslotte ook nu over grote waarden: ¬†menswaardigheid en solidariteit. De volgende stap zou er ¬†voor zorgen dat geen enkele burger nog genoodzaakt zou ¬†zijn om zijn land te ontvluchten. De oorzaken van hun ¬†onmenselijk bestaan en van hun vlucht uit wanhoop ¬†zouden worden aangepakt. Europa zou maatregelen treffen ¬†zodat er vrede en rechtvaardigheid kwam in de regio.

En zo  droomde ik verder en zag dat Europa vervolgens haar  ontwikkelingshulp opdreef en de wapenhandel stopte  evenals de steun aan corrupte regimes. Op die manier  zorgden ze ervoor dat die landen in vrede en welvaart  leefden. Uiteindelijk was Europa hier ook zelf mee gediend.  Europa was blij dat er desondanks nog migranten naar Europa  wilden komen, aangezien er in verschillende sectoren een  nijpend tekort aan werkkrachten bestond. Toen ik vernam wat de bijeenkomst van Europese leiders  had opgeleverd, ontwaakte ik ontnuchterd uit mijn droom.

Europa had inderdaad allerlei beslissingen genomen inzake  vluchtelingen, maar welke?

  • Geen verdeling van de vele bootvluchtelingen in Itali√ę en ¬†Griekenland over de deelstaten. Belgi√ę wou nochtans een ¬†paar honderd van de miljoenen vluchtelingen opvangen….
  • Geredde vluchtelingen zouden, volgens een uitgelekte ¬†nota, nadien worden teruggestuurd.
  • Er zouden oorlogsschepen worden gestuurd naar de ¬†Middellandse zee om onze kusten te beschermen tegen ¬†vluchtelingen. Als de vluchtelingen zich in nood zouden ¬†bevinden, mogen ze wel gered worden.
  • Europa zou verder onderzoeken hoe het de ¬†mensensmokkelaars en hun boten kan aanpakken. ¬†Niemand zag hier meteen een oplossing voor, maar men ¬†ging het alleszins onderzoeken. Men zou ook nog nagaan of ¬†er daarvoor een militaire operatie kon worden uitgevoerd ¬†op de kusten.
  • Tenslotte zou Europa bepaalde ‚Äúveiligere landen‚ÄĚ ook ¬†meer gaan helpen bij de bestrijding van ¬†mensensmokkelaars.

 

En zo zien we maar weer. De vluchtelingen krijgen geen  hulp om op een veilige manier te vluchten en asiel aan te  vragen. De oorzaken van het verplicht vluchten uit wanhoop  (ten gevolge van oorlogen, wapenleveringen, ondersteunen  van corrupte regimes, uitbuiting, extreme armoede e.a. )  worden niet aangepakt. De miljoenen mensen die zich in  vluchtelingenkampen bevinden overal ter wereld, behalve  in de rijkere landen, worden niet geholpen en aan hun lot  overgelaten. Een bittere vaststelling die weinig hoop geeft.  Toch moeten we de vluchtelingen blijven steunen en onze  politici onder druk blijven zetten om te bouwen aan een  rechtvaardige wereld. Toch moeten we blijven strijden voor  een rechtvaardige wereld.


 

ROM(*) Pol Van Camp is de oprichter van de vzw ROM, “Recht op Migratie” (http://www.rechtopmigratie.be), die opkomt voor de rechten van vluchtelingen en asielzoekers met of zonder papieren. Van Camp en ROM slaagden erin om voldoende steungevers te vinden om in Wilsele bij Leuven een vluchtelingenhuis te openen, en er met de hulp van vrijwilligers onderdak te bieden, “bij voorrang aan de meest zwakken zoals vrouwen al of niet met kinderen”. Wie het initiatief als vrijwilliger of met financi√ęle steun wil helpen kan hier terecht.

 

Reacties plaatsen niet mogelijk