Over graantekorten en een dreigende hongercrisis

De EU belemmert de pogingen van de Verenigde Naties om Oekraïens graan via Wit-Rusland op de wereldmarkt te brengen, terwijl Rusland en Turkije de weg daartoe proberen vrij te maken. “Het geeft aan dat de EU een hogere prioriteit geeft aan het verzwakken van vijandige staten dan aan het voorkomen van een hongercrisis”, aldus German Foreign Policy.

Mensenrechten vs. bedrijfswinsten: en de winnaar wordt …

Binnen de Verenigde Naties wordt onderhandeld over een verdrag dat mensen zou moeten beschermen tegen schending van hun rechten door transnationale bedrijven. Europese regeringen lijken over te stappen van botte afwezigheid naar meer subtiele vormen van boycot.

EU-ontwikkelingshulp: een instrument in de opbouw van Fort Europa

Als de Europese Unie echt werk wil maken van de oorzaken van de gedwongen migratie moet zij ophouden haar investeringen aan te wenden als chantage of om haar grenzen te externaliseren, stelt Xabier Benito Ziluaga, europarlementariër voor Podemos.

Europese ontwikkelingshulp: Helpt nu u self, so helpt u God

De Europese instellingen formuleerden zopas een “nieuwe consensus over ontwikkeling”. Nieuw is niet dat ontwikkelingsgeld zal gebruikt worden om Europese investeringen te bevorderen, maar om migranten buiten Fort Europa te houden.

Het Europees buitenlandbeleid gaat de commerciële toer op

Op vraag van de lidstaten en de bedrijfslobbys definieerde de Europese Unie een ‘Globale Strategie’, waardoor de handelsbelangen van de multinationals een onderdeel geworden zijn van de Europese diplomatie. Een uitgebreide analyse door Raf Custers, onderzoeker bij GRESEA.

Vluchtelingen uit de EU weghouden met een slim win-winbeleid?

Is er intelligent leven op de EU? We zochten het in het Europees ontwikkelings- en vluchtelingenbeleid maar hebben nog geen spoor van intelligentie gevonden.

Europa: vluchtelingen beletten om naar hier te komen, dat is ons doel

door Pol Van Camp, mei 2015 (*) De ramp met de 900 bootvluchtelingen heeft weer veel  emoties en discussies losgeweekt. Onmiddellijk waren er  ook heel wat commentaren van verschillende Europese  leiders. Alle politici vonden het een menselijk drama en in  vele parlementen werd er een minuut stilte gehouden.  Ontroerend… maar de hypocrisie van de politici…

11 jaar EPA’s: ACP-landen in de tang genomen

door Marc Maes (*), 1 oktober 2013 Belgische NGO’s ondertekenden samen met hun partners in Afrika en Haïti een verklaring naar aanleiding van de 11de verjaardag van de EPA-onderhandelingen over de liberalisering van de wereldhandel. Daarin stellen ze de eenzijdige stappen en offensieve eisen van de EU aan de kaak.   Europa te veeleisend Sinds…

%d bloggers liken dit: