Komende evenementen

De Europese triomf in Sharm-el-Sheikh

Op de voorbije klimaattop in Egypte kon de Europese Unie zich opwerpen als de beschermer van de arme landen; een op te richten fonds zou schadevergoeding betalen voor klimaatrampen in het Zuiden. De klimaatambities van de EU blijken echter haaks te staan op haar jacht naar gascontracten, die de voorbode zijn van een langdurige blijvende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen … en van het Amerikaans imperialisme.

Afrika als Europese achtertuin

8 november 2022 ‚Äď De linkse fractie in het Europees Parlement (GUE/NGL) stelde gisteren een studie voor over de rol van de EU en diverse lidstaten in de Sahel, de‚Ķ

Over graantekorten en een dreigende hongercrisis

De EU belemmert de pogingen van de Verenigde Naties om Oekra√Įens graan via Wit-Rusland op de wereldmarkt te brengen, terwijl Rusland en Turkije de weg daartoe proberen vrij te maken. “Het geeft aan dat de EU een hogere prioriteit geeft aan het verzwakken van vijandige staten dan aan het voorkomen van een hongercrisis”, aldus German Foreign Policy.

Mensenrechten vs. bedrijfswinsten: en de winnaar wordt …

Binnen de Verenigde Naties wordt onderhandeld over een verdrag dat mensen zou moeten beschermen tegen schending van hun rechten door transnationale bedrijven. Europese regeringen lijken over te stappen van botte afwezigheid naar meer subtiele vormen van boycot.

Europese ontwikkelingshulp: Helpt nu u self, so helpt u God

De Europese instellingen formuleerden zopas een “nieuwe consensus over ontwikkeling”. Nieuw is niet dat ontwikkelingsgeld zal gebruikt worden om Europese investeringen te bevorderen, maar om migranten buiten Fort Europa te houden.

Het Europees buitenlandbeleid gaat de commerci√ęle toer op

Op vraag van de lidstaten en de bedrijfslobbys definieerde de Europese Unie een ‘Globale Strategie’, waardoor de handelsbelangen van de multinationals een onderdeel geworden zijn van de Europese diplomatie. Een uitgebreide analyse door Raf Custers, onderzoeker bij GRESEA.

Vluchtelingen uit de EU weghouden met een slim win-winbeleid?

Is er intelligent leven op de EU? We zochten het in het Europees ontwikkelings- en vluchtelingenbeleid maar hebben nog geen spoor van intelligentie gevonden.

Europa: vluchtelingen beletten om naar hier te komen, dat is ons doel

door Pol Van Camp, mei 2015 (*) De ramp met de 900 bootvluchtelingen heeft weer veel  emoties en discussies losgeweekt. Onmiddellijk waren er  ook heel wat commentaren van verschillende Europese…