Komende evenementen

De Europese triomf in Sharm-el-Sheikh

Op de voorbije klimaattop in Egypte kon de Europese Unie zich opwerpen als de beschermer van de arme landen; een op te richten fonds zou schadevergoeding betalen voor klimaatrampen in het Zuiden. De klimaatambities van de EU blijken echter haaks te staan op haar jacht naar gascontracten, die de voorbode zijn van een langdurige blijvende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen … en van het Amerikaans imperialisme.

Een punt achter het Energiecharterverdrag?

Het internationaal Energiecharterverdrag is een groot obstakel om de klimaatdoeleinden van Parijs te halen. Diverse EU-lidstaten willen zich uit het verdrag terugtrekken, terwijl de Europese Commissie het bij enkele cosmetische ingrepen wil houden. In november wordt daarover in internationaal verband beslist.

Een kleine excursie in het Belgisch klimaatplan

Elektrische auto’s nemen een belangrijke plaats in in de Europese klimaatplannen, en ook de Belgische overheden hopen hier een aanzienlijk deel van hun klimaatdoelstellingen te halen. Maar ze hebben er blijkbaar geen enkel benul van wat dit zal opbrengen, welke de bijkomende elektriciteitsnoden zijn en hoe dit te bereiken. Het lijkt dan ook uitgesloten dat Belgie de doelstellingen voor 2030 kan bereiken.

Met de EU klimaatneutraal tegen 2050?

De Europese Commissie deed tussentijdse voorstellen, het zogenoemde “Fit for 55” pakket, om de EU klimaatneutraal te maken tegen 2050. De voorstellen moeten door Parlement en Raad nog goedgekeurd worden, maar de algemene teneur is al duidelijk. Wat is het voorstel, hoe wordt het onthaald, en valt ermee (nog lang) te leven ??

Vol gas naar een Europees klimaatbeleid?

Onderzoeksjournalisten van Investigate Europe ruiken een indringende gasgeur in de Europese klimaatplannen, en vragen zich af hoe de grootse klimaatambities van de Commissie kunnen samengaan met het subsidiëren van fossiele brandstofprojecten.

Wat schuilt achter het Energiecharterverdrag?

Terwijl de EU zich opwerpt als de grote klimaatkampioen en paradeert met haar Green Deal, beschermt ze op stuitende wijze de winstbelangen van de fossiele lobby. Het Energiecharterverdrag is op hun maat gesneden, en de EU is niet van plan daar verandering in te brengen.

Om te kunnen golfen mag het wel (de EU en bijen)

11 juli 2020 – De Europese Rekenkamer heeft een vernietigend rapport gepubliceerd over het niet bestaand beleid van de Europese Unie ter bescherming van bijen. Het bijenbestand is alarmerend aan…

Het EU-herstelprogramma vs. de Europese Green Deal

God en de Mammon dienen? Hoog oplopen met een ‘Europese Green Deal’ en ondertussen geld toesteken aan Arcelor Mittal, Bayer, Coca Cola, Danone, Deutsche Telekom, Heineken, Michelin, Nestlé, Novartis, Peugeot, Renault, Ryanair, Siemens, Unilever, Volkswagen & Co? Het kan! Vraag het maar aan de de Europese instellingen!

%d bloggers liken dit: