Komende evenementen

Als het Belgisch voorzitterschap van de EU een Ronde Tafel voor Industriƫlen wordt

Belgiƫ is een half jaar voorzitter van de EU, een gelegenheid om te tonen hoe goede leerlingen we zijn in de Europese klas. Bijvoorbeeld door een besloten bijeenkomst te organiseren met kopstukken van de chemische en andere industrie, en toppolitici waaronder Commissievoorzitter von der Leyen. Tientallen organisaties protesteren in een open brief aan premier De Croo.

Een klimaatfonds voor de armere landen?

COP28-voorzitter Al Jaber kreeg een staande ovatie als een nieuw klimaatfonds werd aangekondigd, dat de arme landen moet vergoeden voor de schade vooral veroorzaakt door de economische ontwikkeling van de rijke landen. Is er echter vele reden voor applaus?

Europees klimaatbeleid verspreidt steeds meer CO2

Terwijl men in de aanvankelijke plannen van de EU voor een Europese ā€˜Green Dealā€™ nog de ambitie kon zien om via marktmechanismen tot een soort ā€˜duurzaam kapitalismeā€™ te komen, wordt die illusie nog minder geloofwaardig nu steeds meer Europees geld vloeit naar de subsidiĆ«ring van fossiele brandstof en kernenergie.

EU maakt CO2 duurder

Europees Parlement en Raad zijn het eens geworden op een uitbreiding van de wetgeving i.v.m. de uitstoot van CO2. Voor de grootindustrie gaat de prijs per ton omhoog, ook ingevoerde producten betalen een CO2 heffing, en ook kleinere bedrijven Ć©n consumenten moeten betalen. Maar kan een compromis tussen ‘het concurrentievermogen van onze bedrijven” en de redding van het klimaat wel functioneren?

De Europese triomf in Sharm-el-Sheikh

Op de voorbije klimaattop in Egypte kon de Europese Unie zich opwerpen als de beschermer van de arme landen; een op te richten fonds zou schadevergoeding betalen voor klimaatrampen in het Zuiden. De klimaatambities van de EU blijken echter haaks te staan op haar jacht naar gascontracten, die de voorbode zijn van een langdurige blijvende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen … en van het Amerikaans imperialisme.

Een punt achter het Energiecharterverdrag?

Het internationaal Energiecharterverdrag is een groot obstakel om de klimaatdoeleinden van Parijs te halen. Diverse EU-lidstaten willen zich uit het verdrag terugtrekken, terwijl de Europese Commissie het bij enkele cosmetische ingrepen wil houden. In november wordt daarover in internationaal verband beslist.

Een kleine excursie in het Belgisch klimaatplan

Elektrische auto’s nemen een belangrijke plaats in in de Europese klimaatplannen, en ook de Belgische overheden hopen hier een aanzienlijk deel van hun klimaatdoelstellingen te halen. Maar ze hebben er blijkbaar geen enkel benul van wat dit zal opbrengen, welke de bijkomende elektriciteitsnoden zijn en hoe dit te bereiken. Het lijkt dan ook uitgesloten dat Belgie de doelstellingen voor 2030 kan bereiken.

Met de EU klimaatneutraal tegen 2050?

De Europese Commissie deed tussentijdse voorstellen, het zogenoemde “Fit for 55” pakket, om de EU klimaatneutraal te maken tegen 2050. De voorstellen moeten door Parlement en Raad nog goedgekeurd worden, maar de algemene teneur is al duidelijk. Wat is het voorstel, hoe wordt het onthaald, en valt ermee (nog lang) te leven ??