Evenementen

Facebook

Europees Comité Sociale Rechten tegen Laval-arrest

22 november 2013 – Het Laval-arrest is een berucht arrest van het Europees Hof van Justitie, één van de instellingen van de Europese Unie. Volgens dit arrest weegt in de Europese Unie het beginsel van het vrij verkeer van werknemers zwaarder dan sociale grondrechten. Concreet ging het om de rechten van werknemers die door een bedrijf uit Letland naar Zweden gedetacheerd waren, en het recht van de Zweedse vabonden dezee werknemers te verdedigen. Na het Laval-arrest heeft de Zweedse regering haar wetgeving aangepast om zich te conformeren aan het arrest. De Zweedse vakbonden zijn tegen deze aanpassingen in beroep gegaan bij het Europese Comité voor Sociale Rechten, een onderdeel van de Raad van Europa, en dus geen onderdeel van de Europese Unie. Landen zoals Belgie en Nederland en ook Zweden hebben het Europees Sociaal Handvest waar dit Comité over waakt ondertekend. Het Europese Comité voor Sociale Rechten heeft nu brandhout gemaakt van het Lavalarrest omdat het de Letse gedetacheerde werknemers op fundamentele punten benadeelde tegenover de in Zweden gangbare rechten. De beslissing van het Comité, die op onderdelen unaniem en op andere onderdelen met slechts één tegenstem werd genomen, vind je in het Frans of het Engels hier (fs)

Hits: 60

 

Reacties plaatsen niet mogelijk

%d bloggers liken dit: