Facebook

Europese Commissie tikt Hongarije op de vingers

18 december 2011

18 december 2011 – De Europese Commissie en het IMF zetten de gesprekken met Hongarije over noodhulp stop, omdat de Hongaarse regering getornd heeft aan de onafhankelijkheid van de Hongaarse centrale bank. De regering heeft met name de benoeming van enkele vice-voorzitters van de centrale bank naar zich toe getrokken, en het aantal leden verhoogd van de raad die gaat over aanpassingen van de rentevoet.
“De Europese Commissie is berzorgd over de plannen van de Hongaarse overheid wetten aan te nemen die mogelijkerwijze de onafhankelijkheid van de centrale bank ondermijnen”, aldus een woordvoerder. De Europese Commissie als hoeder van de neoliberale dogma’s waaraan de democratisch verkozen Hongaarse regering zich te onderwerpen heeft.
Hongarije maakt geen deel uit van de eurozone. (fs)

Reacties plaatsen niet mogelijk