Facebook

Griekse 136-beweging tegen privatizering water

29 maart 2012

29 maart 2012 – EYATH is de openbare watermaatschappij die 1 miljoen mensen bedient in de omgeving van Thessaloniki. Verkoop ervan aan de privésector is onderdeel van de grootscheepse privatizeringsslag die de EU oplegt in ruil voor de financiële  steun (die ook naar de private schuldeisers stroomt). Hiertegen ontstond een golf van protest, en een initiatief om de privatizering te beletten: de 136-beweging. Deze organisatie probeert in de eerste plaats de privatizering te verhinderen, maar in het geval de verkoop toch doorgaat wil ze 50 miljoen euro bijeen hebben om zelf de watermaatschappij in handen te krijgen en op cooperatieve basis te exploiteren. Daartoe moeten 372.000 gezinnen 136 euro storten. Voor heel wat Griekse gezinnen is dit problematisch, en de 136-beweging plant  in zulke gevallen een gespreide betaling  over 14 maanden. Meer hierover in een (engelstalig) artikel van Mary Ann Manahan, (Focus on the Global South) op de site van Transnational Institute. (hm)

Reacties plaatsen niet mogelijk