Facebook

Hoe durven ze!

29 december 2012

29 december 2012 – Onlangs ontstond beroering rond mogelijke omkooppraktijken door de tabaksindustrie waarin eurocommissaris voor gezondheid John Dalli betrokken zou zijn geweest. Dalli is inmiddels opgestapt, zonder dat de ‘rook’ rond deze zaak volledig is opgetrokken. Hoe dan ook, men zou verwachten dat de Europese Commissie minstens een tijdje heel omzichtig zou te werk gaan, en iedere schijn van beïnvloeding zou mijden als de pest.

Maar nee hoor, deze Commissie voelt zich zo ongenaakbaar dat ze één van de protagonisten van deze lobby-affaire benoemde in haar … ethisch comité rond lobbying!! Ze herbenoemde zonder meer Michel Petite, Frans jurist in dienst van het Londense advocatenkantoor Clifford Chance, in het driekoppig ‘ethisch comité’ dat advies moet uitbrengen over lobbypraktijken. Men houdt het niet voor mogelijk, maar Michel Petite is lobbyist voor sigarettenproducent Philip Morris, zoals bleek uit een van de documenten rond ‘Dalli-gate’.

Het grote vertrouwen van de Commissie in Petite kan ermee te maken hebben dat hij, aldus EUobserver,  tot 2007 juridisch adviseur was van Commissievoorzitter Barroso. De ervaring die hij daar opdeed zal zijn sollicitatie bij Clifford Chance waarschijnlijk geen kwaad gedaan hebben. En daarna kon hij met kennis van zaken ethisch advies geven. Zo besliste dit ethisch comité in 2010 dat ex-industriecommissaris Günter Verheugen  een lobbyfirma kon oprichten,  twee maanden na het einde van zijn commissarisloopbaan.

Zoveel onverschilligheid voor de publieke opinie bewijst eens te meer dat de Europese Commissie zich door geen enkele democratische controle bedreigd voelt. Hoe lang nog tot de democratie zich door dergelijke commissie bedreigd voelt? (hm)

Reacties plaatsen niet mogelijk