Facebook

Ierse regering verhindert publicatie documenten

13 juli 2012

13 juli 2012 – In de aanloop naar het Ierse referendum van 31 mei over het Begrotingsverdrag zette de Ierse regering stappen naar de Europese Raad om de inhoud van dit verdrag bij te sturen. Daartoe legde de Ierse regering verschillende documenten neer bij de Europese Raad. Ierse burgers wilden nu wel eens weten welke standpunten de Ierse regering in de Europese Raad had verdedigd, en vroegen inzage in de neergelegde documenten. Dat werd hen door het secretariaat van de Europese Raad echter geweigerd op verzoek van de Ierse regering. De Ierse regering belet dus dat de Ierse burgers weten welke standpunten in hun naam in Brussel werden verdedigd. In de Iris Examiner kan je lezen welke argumenten hiervoor werden aangehaald. (fs)

Reacties plaatsen niet mogelijk