Facebook

Je hoeft van Europa niet ziek op vakantie: hoera of …?

22 juni 2012

22 juni 2012 – Het Europees Hof van Justitie (EHJ) deed een uitspraak in het voordeel van de werknemer ! Wie ziek wordt tijdens zijn vakantie had totnogtoe pech, toch  in landen als Spanje, België … Geen sprake van de vakantie later op te nemen en ondertussen ziekteverlof te krijgen, zo zat dat. De uitspraak van het EHJ brengt daar verandering in: vakantie is om uit te rusten, niet om uit te zieken, zo oordeelden de rechters in Luxemburg wijselijk.

Hoera bij alle loonslaven en wie het beste met hen voor heeft, zo zou je denken. Maar wat zegt de Belgische minister van Arbeid, de sociaal-democrate (sp.a) Monica De Coninck die het arrest eerst “grondig wil bestuderen” ? “Als mensen ziek worden tijdens hun vakantie, zullen ze dat ook moeten kunnen bewijzen. Ik vrees dat het weer veel administratief werk met zich zal meebrengen om dat te organiseren.”

En wij die dachten dat het arrest een strohalm was, vriendelijk aangeboden aan “progressieve” partijen die het zo moeilijk hebben hun “sociaal Europa” nog verkocht te krijgen bij de kiezers! (hm)

Reacties plaatsen niet mogelijk