Komende evenementen

Milieuorganisaties voor een ander landbouwbeleid

Het Europese landbouwbeleid faalt voor klimaat, biodiversiteit √©n de boer, aldus een persmededeling van WWF Belgi√ę. Samen met Natuurpunt, Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu (BBL) bracht de milieuorganisatie een positietekst uit die de vinger legt op de nefaste gevolgen van intensieve landbouw en veeteelt op milieu en klimaat. Maar ze geven ook aan hoe een duurzaam beleid kan gestimuleerd worden door een andere invulling te geven aan de Europese landbouwsubsidie, voor Belgi√ę zo ’n 700 miljoen ‚ā¨ per jaar.¬†In een voorstel voor de hervorming¬†van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 laat de Europese Commissie meer ruimte voor een nationale invulling ervan (subsidiariteit). Dat betekent dat lidstaten meer inspraak krijgen in de uitvoering¬†van de GLB-programma‚Äôs. “Ook al is het voorstel van de¬†Commissie allesbehalve perfect, het verschuift een groot deel van¬†de verantwoordelijkheid voor de toekenning van GLB-budgetten¬†– en meteen ook voor de verwezenlijking van doelstellingen – naar¬†de Lidstaten. Belgi√ę is dus meer dan ooit in staat om de publieke¬†middelen van het GLB op een effici√ęnte manier te gebruiken. Zo¬†kan de sector overschakelen naar een duurzame landbouw die¬†tastbare resultaten bereikt voor mens, milieu en klimaat”, aldus de positietekst. En dat is natuurlijk ook het geval in de andere lidstaten.

De analyse van het landbouwbeleid door deze milieuorganisaties komt uitgelezen op een moment waar de roep naar een echt klimaatbeleid steeds luider klinkt.¬†De landbouw is in Belgi√ę verantwoordelijk voor 10,4% van de uitstoot aan broeikasgassen. In Vlaanderen staat landbouw daarmee op de 5e plaats. Het gaat dan voornamelijk om onze intensieve veeteelt. Belgi√ę produceert twee maal zoveel vlees als wat het zelf verbruikt, en een flink deel van het Europese landbouwbudget gaat in Belgi√ę naar de vleesveebedrijven. Een gevolg is een belangrijke import van soja voor veevoeder, soja dat samen met palmolie erg veel ontbossing veroorzaakt in o.m. Brazili√ę en Indonesi√ę.

De positietekst van WWF, Natuurpunt, Greenpeace en BBL biedt een uitstekende kans om ons beter te informeren over een economisch kleine (minder dan 1% van het BBP) maar ecologisch belangrijke sector. U kunt de tekst downloaden door op de figuur te klikken (pdf, 1 MB, 10 blz.)

 

 

Reacties plaatsen niet mogelijk