Komende evenementen

De EU en haar boeren

De recente boerenprotesten in Europa zijn in meerdere opzichten merkwaardig. Internationaal van karakter, maar met (tr-)actoren bekend voor hun individualisme. Komende van een kleine economische sector die met een derde van het Europees budget gaat lopen. En gespaard van het politiegeweld waar de gele hesjes mochten incasseren. Een les voor de arbeidersstrijd?

Agro-industrie domineert Parlement en Raad

In plaats van het Europees landbouwbeleid een nieuwe, groene, wending te geven en het in te passen in een Europees klimaatbeleid, kozen zowel de Europese ministers van landbouw als de meerderheid van christendemocraten, liberalen en sociaaldemocraten in het Europees Parlement voor de voortzetting van het oude beleid en de belangen van de agro-industrie.

Milieuorganisaties voor een ander landbouwbeleid

Het Europese landbouwbeleid faalt voor klimaat, biodiversiteit én de boer, aldus een persmededeling van WWF België. Samen met Natuurpunt, Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu (BBL) bracht de milieuorganisatie een positietekst…

Het Europese landbouwbeleid: van voedselzekerheid naar concurrentie op de wereldmarkt

door Guus Geurts,  2008 [Dit is een tekst uit de brochure Wat Europa werkelijk doet – een kritisch boekje over de EU] Bij de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap…