Evenementen

  • Geen evenementen

Facebook

Solidarity is the Cure (GUE/NGL)

23 juni 2020 – De linkerzijde in het Europees Parlement (GUE/NGL) publiceerde in mei een manifest met haar visie op de crisis. Je vindt het hier in verschillende talen (maar niet in het Nederlands).
De Partij van de Arbeid (België) en de Partij voor de Dieren (Nederland) maken deel uit van de GEU/NGL, evenals de SP tot zij uit het Europees Parlement verdween.

Het is goed nieuws dat linkse leden van het Europees Parlement uit zowat alle lidstaten er in slagen met één stem te spreken. Dat is geen overbodige luxe nu nationalistische en xenofobe sentimenten overal in Europa weerklinken.
Het manifest draagt duidelijk de stempel van de Europese solidariteit. Zo spreekt het document zich uit voor een Europese gezondheidsplanning, met een Europese planning van het aanbod aan medisch materiaal en geneesmiddelen, en de mogelijkheid patiënten over te dragen wanneer een lidstaat een gebrek heeft aan capaciteit. Het document stelt zelfs voor dat de EU en de lidstaten samen gemeenschappelijke criteria uitwerken, met als leidraad de bescherming van menselijke levens, voor het opheffen van lockdowns en andere noodmaatregelen. Het is niet zeker dat het een goed idee is dit in Brussel voor gans Europa te regelen, al is de huidige Europese kakafonie ook moeilijk te verdragen.
Wat de bescherming van huurders betreft wordt de verantwoordelijkheid door het manifest dan weer wel gelegd bij de lidstaten, die bijvoorbeeld uitzettingen van huurders getroffen door de crisis moeten verbieden.
Het manifest spreekt zich uit voor monetaire financiering door de Europese Centrale Bank van de middelen nodig voor economisch en sociaal herstel. Dat moet gebeuren door de uitgifte van rentevrije eeuwigdurende obligaties (meer hierover hier). Deze financiële middelen moeten zonder voorwaarden aan de lidstaten ter beschikking worden gesteld, maar wel in een sociaal en ecologisch kader. De GUE/NGL spreekt zich ook uit voor het verhogen van de eigen middelen van de Europese Unie.
Het zou ons te ver voeren uitgebreid alle voorstellen uit dit manifest te vermelden (ook kwesties zoals de vluchtelingen en wereldwijde solidariteit komen aan bod). Soms kan je vragen stellen bij de impliciete bevoegdheidsverdeling die het manifest voorstelt tussen de verschillende institutionele niveaus (Europa, de lidstaten, de regio’s,…). Maar het belangrijkste is dat politiek links een gemeenschappelijke visie heeft ontwikkeld, vanuit de solidariteitsgedachte, met een reeks eisen en standpunten waarin linkse activisten in gans Europa zich moeiteloos zullen herkennen.

Het is natuurlijk maar papier (of zelfs niet…). Maar het zou een anker kunnen zijn om in Europa in de heftige crisis die voor ons ligt daadwerkelijke solidariteit in de strijd over de grenzen heen te organiseren, wat het enige tegengif is tegen de xenofobe haat waar populistisch rechts bij gedijt. Het zou fijn zijn als het ‘nieuwe normaal’ ook zou inhouden dat de GUE/NGL uit de muren van het Europees Parlement breekt. (fs)

Hits: 53

 

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *