Facebook

Stappenplan Alter Summit

31 augustus 2012

Stappenplan (“roadmap”)  juli 2012-2013

 

1. Wat is de Alter Summit?

Een proces van bundeling op theoretisch en praktisch vlak van al de krachten die de oriëntatie van de EU verwerpen, en die een democratisch, ecologisch verantwoord en sociaal Europa willen.

Verschillende sociale bewegingen, vakbonden en academische netwerken ondertekenden een oproep voor een “alter summit”, een alternatieve top; andere netwerken of platforms lanceerden oproepen die in dezelfde richting gaan (zie http://www.altersummit.eu ).

Al die bewegingen en organisaties bundelen nu hun krachten om zo bij te dragen tot het ontstaan van een Europese sociale beweging die oproept voor  “Een ander Europa Nu !”, volgens het stappenplan hieronder.

2. Wat gaan we doen?

Samen met verwante oproepen en netwerken zullen we een convergentie-bijeenkomst organiseren voor alle bewegingen (oud en nieuw), die de oproep voor een Alter Summit ondersteunen. De aanpak moet bijdragen tot het creëren van krachtsverhoudingen, op nationaal en Europees vlak, die daadwerkelijk de kern van het Europese beleid veranderen (de soberheidspolitiek, begrotingspolitiek, ecologische impasse, uitholling van de democratie, schulden, rol van de ECB enz.). We beschouwen het als belangrijke bijdragen tot het door ons beoogde proces dat er in de voorbije maanden verschillende oproepen waren die zich duidelijk verzetten tegen de soberheidspolitiek en de antidemocratische trend in de Europese politiek en die vragen om een democratische verandering in de Europese constructie.

Met dit voor ogen moeten we oproepen voor een brede bundeling, maar met een duidelijke inhoud, en we moeten stevige en efficiënte coördinatie-organen op poten zetten.

Hierbij zijn twee data van belang:

  1. Op 11 november 2012 lanceren we in Firenze (Florence) de bekendmaking van het programma van de Alter Summit, tijdens een grote bijeenkomst met gemeenschappelijke bijdragen en analyses.
  2. In de eerste maanden van 2013 zal in Athene de Alter Summit een belangrijke politieke en sociale gebeurtenis worden voor allen die “Een ander Europa Nu !” willen.

Tussen beide data, tussen midden november 2012 en het voorjaar van 2013, hebben we “100 dagen om een radicale ommezwaai door te drukken”, om van Firenze tot Athene, via de straten van vijftien of dertig Europese steden, onze stem te laten horen, om elk in eigen land mobilisaties op te zetten en op mekaar af te stemmen, dit alles ter voorbereiding voor een massale en actieve deelname aan de Alter Summit.

3. Het stappenplan

•  Begin juli 2012: organisatie van de coordinatie

o Europese coordinatie voor het sturen van het proces

o nationale coordinaties  (of regionaal in grotere landen)

• September 2012 – Milaan (13 tot en met 15 september)

o Afronden voorbereiding  startschot van 11 november 2012 (binnen “Firenze 10+10”)

o Update nationale en regionale vergaderingen gepland in oktober

o Update voorbereiding mobilisaties  gecoordineerd in januari (?) 2013

o Eerste projectbepaling  voorde  Alter Summit in Athene (nog te bevestigen)

• Oktober 2012

o Voorbereiden van het “van Firenze tot Athene-straat-project” in zo veel mogelijk landen en regio’s door middel van bijeenkomsten van vakbonden, sociale bewegingen, gebaseerd op een nota voorbereid voor de lancering van 11 november 2012

o Afronding door de Europese coordinatie van:

– het programma van de Alter Summit in Athene en

– de data voor nationale of regionale demonstraties in januari.

• Van 8 tot 11 november 2012

Aanhaken in “Firenze 10+10”  van de organisaties die het project Alter Summit dragen:

o tijdens de themadiscussies op 8, 9 en 10 november;

o op 11 november tijdens het startschot voor de Alter Summit in Athens.

•  Januari of februari 2013 (? nog te bevestigen)

Nationale demonstraties in het kader van “Een ander Europa Nu !”. Gezamenlijke datum en slogans (vastgesteld op 11 november 2012). Deze demonstraties zijn het vertrekpunt voor de mobilisatie van de Alter Summit om zodoende het gros van de activisten te betrekken.

•  Eerste halfjaar 2013
De Alter Summit in Athene (conferentie, “schuldenrechtbank”, onderzoek van het beleid….)

(ter herinnering: eind maart vergadering Wereld Sociaal Forum in Tunesië)

• Na voorjaar 2013: doorgaan met mobiliseren op Europees en nationaal niveau, ook met het oog op de Europese verkiezingen in 2014.

4. Coordinatie

We hebben een stabiele Europese coordinatie nodig, efficiënt en daarom niet te groot, representatief  qua geografische spreiding, gender, sector, aard van de beweging.  De leden van de coordinatie moeten genoeg tijd hebben om regelmatig aan dit project te werken en daadwerkelijk of online deel te nemen aan vergaderingen.

Er moet ook een coordinatie zijn op nationaal of regionaal niveau.

Reacties plaatsen niet mogelijk