Facebook

The Lancet ziet voortekenen van Griekse gezondheidstragedie

11 oktober 2011

11 oktober 2011 – In een Early Online Publication van 10 oktober geeft het toonaangevende medische vakblad The Lancet resultaten van een gezondheidsonderzoek in Griekenland. De toestand in 2009 wordt vergeleken met die in 2007, tijdens en voor de crisis dus. (Een van de onderzoekers bekloeg er zich bij  EUobserver over dat recentere gegevens moeilijk vast te krijgen zijn: “If I wanted to get the latest financial data from a country, I could get it in 15 seconds, while health data usually takes three years”).
Onder de bevindingen vermeldt het onderzoeksteam:

  • gevoelige teruggang van het dokters- en tandartsbezoek; de hoofdreden hiervoor zou niet zozeer de kostprijs voor de patiënt zijn, maar een sterke afbouw van het aanbod (40% budgetvermindering met als gevolg onderbemanning, lange wachttijden, verre verplaatsingen, tekort aan geneesmiddelen…); terzelfdertijd is het aantal mensen dat van een ziekteuitkering kon genieten met ongeveer 40% gedaald;
  • 17% stijging van het aantal zelfmoorden in 2009 t.o.v. 2009; voorlopige cijfers voor 2010 vermelden zelfs een verhoging met 25% in 2010 t.o.v. 2009. Voor de eerste helft van 2011 spreekt het  ministerie voor volksgezondheid van een verhoging met 40% t.o.v. 2010. In veel gevallen zouden schuldproblemen meespelen.
  • verdubbeling van het aantal gevallen van diefstal en moord
  • sterke stijging van het aantal HIV-infecties (naar verwachting meer dan 50% in 2011 t.o.v. 2010) en druggebruikers, terwijl het straathoekwerk wordt afgebouwd;
  • verhoogd gebruik van straatklinieken, bedoeld voor asielzoekers en daklozen (zie een vorig bericht hierover)

Met een vleugje Britse humor vermelden de onderzoekers ook positieve signalen, zoals een teruggang van dronkenschap en verminderd aantal dronken chauffeurs (“niet het gevolg van minder controles door verminderde politiebudgetten”).

We citeren het eind van het Lancet-artikel:

“Overall, the picture of health in Greece is concerning. It reminds us that, in an effort to finance debts, ordinary people are paying the ultimate price: losing access to care and preventive services, facing higher risks of HIV and sexually transmitted diseases, and in the worst cases losing their lives. Greater attention to health and health-care access is needed to ensure that the Greek crisis does not undermine the ultimate source of the country’s wealth—its people.”

(hm)

Reacties plaatsen niet mogelijk