Vakbondssteun voor Europese militarisering?

In een bijdrage in Social Europe Journal (16 mei 2019) doet Peter Scherrer, een kopstuk van de Europese vakbondskoepel EVV (Europees Vakverbond) een aantal voorstellen om ‘Europa heruit te vinden’, en dit vanuit een vakbondsstandpunt (Rethinking Europe—a challenge for trade unions) Scherrer schrijft in eigen naam, maar het is duidelijk dat op die manier ideeën die binnen de EVV-top circuleren op een ‘onschuldige’ manier naar buiten gebracht worden.

Uit al zijn voorstellen lichten wij er hier maar één uit. Wij vinden het immers niet zo onschuldig als een Europees vakbondsleider zich uitspreekt ten voordele van…  het oprukkend Europees militarisme. Op een lichtvoetige manier stelt Scherrer eerst dat “vrede stichten zonder wapens niet schijnt te werken”, waardoor de vraag over het succes van  vrede bewerkstelligen mét wapens niet eens gesteld wordt. En dan gaat Scherrer verder:

 

“We hebben de uitbouw van een Europees leger nodig. In de komende jaren moeten er gemengde eenheden opgericht worden. De operaties zouden daarbij gecoördineerd worden door een Europese Defensie- en Veiligheidsraad. Militaire technologie, zoals de Eurofighter, zou samen geproduceerd worden onder gemeenschappelijke normen. Terzelfdertijd zou een begin gemaakt moeten worden aan actieve ontwapeningsinitiatieven, die krachtig verder gezet zouden moeten worden. “

 

Hoor je al het applaus vanuit de hoofdkwartieren van de Europese militaire industrie? Vakbondssteun! Het verplicht toevoegseltje over actieve ontwapeningsinitiatieven zal de wapenlobby er graag bijnemen, EU-teksten staan immers bol van de plechtige verklaringen over vrede en sociale gerechtigheid, en blijken in de praktijk totaal onschuldig te zijn.

Toeval of niet (niet denk ik), Peter Scherrer was in de periode 2011-2014 personeelsdirecteur bij Arcelor Mittal Bremen, een tussendoortje in zijn carrière bij de grote Duitse metaalbond IG Metall. En misschien ook geen toeval:  Eurofighter heeft zijn hoofdkwartier in het Beierse Hallbergmoos.

Werk aan de winkel dus voor vakbondsmilitanten overal in Europa om zich te verzetten tegen elke steun aan de militarisering van de Unie, ook die in eigen rangen, welke tewerkstellingsbeloften daar ook mogen bij voorgespiegeld worden. We herinneren eraan dat het congres van de Duitse vakbondskoepel DGB zich een jaar geleden uitsprak tegen de NATO-eis voor verhoging van de militaire budgetten, en tegen de militarisering van de Duitse buitenlandpolitiek. (hm)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *