Vijf jaar Europees beleid, doorgelicht door Vredesactie

In onze reeks “In de aanloop naar de Europese verkiezingen” zijn we er niet toe gekomen om ook een overzicht te geven van het Europees asiel- en migratiebeleid. Geen nood, Vredesactie bracht een uitstekende doorlichting; ze zorgden ook voor een overzicht van de militarisering in Europa. We geven hier graag de inleiding op beide stukken, met daarin de verdere verwijzing naar de volledige teksten.

 

 

 

 

OP 26 MEI 2019 KIEZEN WE WIE ONS DE KOMENDE VIJF JAAR ZAL VERTEGENWOORDIGEN IN HET EUROPEES PARLEMENT. HET UITGELEZEN MOMENT OM HET EU BELEID VAN DE AFGELOPEN LEGISLATUUR ONDER DE LOEP TE NEMEN. IN EEN REEKS ANALYSES EN OPINIES MAAKT VREDESACTIE DE BALANS OP.

DEEL I, GRENS- EN MIGRATIEBELEID

De situatie aan de Europese buitengrenzen toont een grimmig beeld. De Middellandse Zee is de gevaarlijkste vluchtroute ter wereld, ongeveer 18000 vluchtelingen vonden er de afgelopen vijf jaar de dood. Anderen worden op zee opgepikt en teruggestuurd, bijvoorbeeld naar Libië, waar ze in mensonterende gevangenissen belanden en gemarteld worden. Zij die Europa wel weten te bereiken, lopen het risico langdurig in overvolle slecht uitgeruste vluchtelingenkampen terecht te komen.

Dit alles is geen ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar een rechtstreeks gevolg van weloverwogen EU-beleid, dat zich kenmerkt door het steeds verder opvoeren en militariseren van grensbewaking.

Vredesactie zette samen met Mark Akkerman van Stop Wapenhandel op een rij wat de EU afgelopen legislatuur besliste op vlak van grens- en migratiebeleid. Lees de volledige analyse hier

Onze analyse is kort en bondig samengevat in dit opiniestuk waarin we uiteen zetten wat er fout loopt met het grens- en migratiebeleid.

Op 2 april organiseerde Vredesactie in samenwerking met the Refugee Party en met steun van het Antwerpse Vredescentrum Border Talk, een gesprek over het gevoerde grens- en migratiebeleid. Lees het verslag van de avond, met talloze links naar videofragmenten en rapporten.

DEEL II, MILITARISERING

Europe has to toughen up”. Met die zin gaf voorzitter van de Europese Commissie Juncker afgelopen legislatuur het startschot voor een ongeziene militarisering van het Europees project. Een concreet resultaat daarvan is dat Europa voor het eerst in haar geschiedenis militair onderzoek gaat financieren. Er wordt specifiek interesse getoond om controversiële technologieën te onderzoeken, zoals gewapende drones en volautomatische systemen of ‘killer robots’.

Die nieuwe wind komt niet uit het niets, maar is er gekomen na stevig gelobby van de wapenindustrie. Vertegenwoordigers van een kleine groep wapenbedrijven adviseerden beleidsmakers bij de opmaak van het beleid. Dezelfde bedrijven zullen de komende jaren profiteren van de nieuwe fondsen. Ondanks vermoedens van belangenvermenging en ernstige vragen over de ethische controles bij het toekennen van projecten, heeft het Europees parlement haar controlerende bevoegdheid over deze fondsen uit handen gegeven.

Lees de volledige analyse hier

In dit opiniestuk van Andrew Smith van het Britse CAAT lees je hoe de EU, die we tot nu toe kenden als een vredesproject, ten prooi gevallen is aan de wapenhandelaars die ze inhuurde om advies te geven over militaire strategie.